văn hóa - xã hội

Phát động Tháng Hành động và tập huấn công tác an toàn vệ sinh lao động năm 2021
Ngày đăng 23/04/2021 | 17:25  | Lượt xem: 335

Sáng ngày 23/4/2021, tại Hội trường khu liên cơ quan UBND quận, quận Long Biên đã tổ chức Phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tập huấn công tác ATVSLĐ - năm 2021 cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn quận.

Dự và trực tiếp làm báo cáo viên có đồng chí Ngô Kế Nghiệp - Cục an toàn lao động - Bộ Lao động Thương binh Xã hội; Đến dự Phát động tháng hành động và tập huấn có các đồng chí đại diện các phòng Sở Lao động TBXH Thành phố Hà Nội, lãnh đạo UBND quận Long Biên, các phòng, ban, ngành quận, các phường; Đại diện lãnh đạo, công đoàn, cán bộ làm công tác an toàn, vệ sinh lao động, người vận hành thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động … của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn quận.

Tại buổi phát động, đồng chí Trần Thị Hoài Hương - QUV, Trưởng phòng LĐTBXH đã phát động tháng hành động ATVSLĐ năm 2021. Theo đó, tháng hành động an toàn vệ sinh lao động năm 2021 sẽ diễn ra từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/5/2021 với Chủ đề “Tăng cường đánh giá, kiểm soát các nguy cơ về an toàn vệ sinh lao động và sự tham gia của an toàn, vệ sinh viên”. Đồng chí đã đánh giá rõ kết quả đạt được trong công tác ATVSLĐ của quận Long Biên, chỉ ra những tồn tại hạn chế cần khắc phục, đề nghị các phòng, ban, ngành, các phường, các doanh nghiệp, người lao động, nhân dân chung tay thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động. Đặc biệt trong tháng hành động ATVSLĐ năm 2021 cần thúc đẩy các chương trình hành động cụ thể để phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cải thiện điều kiện lao động trong các cơ sở, doanh nghiệp; tăng cường công tác tự kiểm tra, rà soát các nội quy, quy trình bảo đảm AT,VSLĐ, kỹ năng đánh giá các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại, các nguy cơ rủi ro tại nơi làm việc; thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành, hướng dẫn các doanh nghiệp tự kiểm tra AT, VSLĐ; tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành và khen thưởng, động viên kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác an toàn vệ sinh lao động, xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân còn nhiều vi phạm.

Sau phần phát động, một trong những hoạt động thiết thực hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động là tập huấn về công tác an toàn vệ sinh lao động cho đại diện lãnh đạo, công đoàn, cán bộ làm công tác an toàn, vệ sinh lao động… của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn quận Long Biên do đồng chí Ngô Kế Nghiệp - Cục an toàn lao động - Bộ Lao động Thương binh Xã hội làm báo cáo viên. Tại lớp tập huấn các học viên đã được nghiên cứu những nội dung mới quy định về pháp luật an toàn vệ sinh lao động, trách  nhiệm của người sử dụng lao động, người lao động đối với công tác AT, VSLĐ tại cơ sở; Các vấn đề vướng mắc, tồn tại hạn chế, các vụ việc mất ATLĐ, cách phòng tránh, khắc phục của doanh nghiệp, của người lao động tại cơ sở. Các học viên đã viết bài thu hoạch để nắm rõ hơn các vấn đề được tập huấn.

Tháng hành động về AT, VSLĐ có ý nghĩa quan trọng, là điểm nhấn để chính quyền các cấp, phòng, ban, ngành, đoàn thể tăng cường công tác quản lý, kiểm tra giám sát công tác AT, VSLĐ; Phát động phong trào toàn dân tham gia tích cực thực hiện Luật lao động, Luật AT, VSLĐ góp phần bảo vệ tính mạng, sức khoẻ của nhân dân, của người lao động, bảo vệ tài sản của nhà nước, doanh nghiệp và tài sản của cộng đồng;

Vì sự phồn vinh của đất nước, hạnh phúc của mỗi người và mỗi gia đình, quận Long Biên tích cực hưởng ứng Tháng hành động về AT, VSLĐ bằng những hành động thiết thực để hạn chế đến mức thấp nhất các vụ tai nạn lao động xảy ra, đảm bảo an toàn, hạnh phúc cho nhân dân, góp phần ổn định kinh tế chính trị trật tự ATXH trên địa bàn quận.

Một số hình ảnh tại lễ phát động và Bồi dưỡng công tác AT, VSLĐ:

ĐC Trần Thị Hoài Hương - QUV - Trưởng phòng LĐTBXH phát động tháng hành động ATVSLĐ năm 2021
Đ/c Trần Thị Hoài Hương - QUV, TP LĐTBXH phát động Tháng hành động ATVSLĐ năm 2021
Học viên tham dự phát động Tháng Hành động và lớp tập huấn ATVSLĐ
Đồng chí Ngô Kế Nghiệp - CV Cục An toàn lao động - Bộ LĐTBXH BCV tại lớp tập huấn
Các đại biểu tham dự Phát động tháng AT VSLĐ và tập huấn công tác ATVSLĐ năm 2021