văn hóa - xã hội

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” (18/12/1972 - 18/12/2022)
Ngày đăng 09/08/2022 | 19:32  | Lượt xem: 996

Hướng tới 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” (18/12/1972 - 18/12/2022), Ban Thường vụ Quận ủy chỉ đạo thực hiện một số nội dung trọng tâm sau:

1. Công tác thông tin, tuyên truyền

Các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị từ Quận đến cơ sở tổ chức thông tin, tuyên truyền sâu rộng về diễn biến và ý nghĩa lịch sử của chiến thắng 12 ngày đêm, với nhiều hình thức đa dạng, phong phú tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong Quận, nhất là trong đối tượng học sinh, sinh viên, thanh niên, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Quận (triển khai trong tháng 11 đến 30/12/2022).

Tổ chức các hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức nhằm cung cấp thông tin về sự kiện lịch sử quan trọng này cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trên địa bàn Quận (triển khai trong tháng 10,11/2022).

Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền (trên Cổng TTĐT Quận, phường, Bản tin nội bộ Quận, Đài truyền thanh, mạng xã hội) về diễn biến kết quả và ý nghĩa của sự kiện lịch sử quan trọng này, giới thiệu những gương tiêu biểu trong sản xuất - chiến đấu, trong cuộc chống chiến tranh phá hoại bằng không quân của đế quốc Mỹ (1966 - 1972); tuyên truyền vận dụng những bài học kinh nghiệm trong chiến đấu vào công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Thủ đô, Quận trong tình hình hiện nay (triển khai trong tháng 11,12/2022).

Tổ chức hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan tại một số tuyến phố, khu trung tâm Quận, trụ sở các cơ quan, đơn vị, các điểm tập trung đông dân cư trên địa bàn Quận... (triển khai cuối tháng 11, cao điểm từ ngày 15/12/2022).

2. Tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, tôn tạo, tu bổ các di tích lịch sử cách mạng và các hoạt động “Đền ơn - đáp nghĩa

Tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, giao lưu nghệ thuật trên địa bàn Quận kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không" (triển khai trong tháng 11, 12/2022).

Sửa chữa, nâng cấp, bảo tồn các di tích lịch sử cách mạng trên địa bàn Quận (triển khai từ nay đến tháng 12/2022).

3. Tổ chức một số hoạt động gặp mặt, thăm hỏi tặng quà nhân kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không"

Tổ chức các hoạt động tri ân, “Đền ơn đáp nghĩa”; tổ chức thăm hỏi các đồng chí cựu chiến binh, sĩ quan quân đội, công an tiêu biểu và một số đơn vị bộ đội đóng quân trên địa bàn Quận.

Đặc biệt, thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình chính sách, gia đình có công, nhất là các gia đình, cá nhân trực tiếp tham gia Chiến dịch 12 ngày đêm tháng 12 năm 1972 có hoàn cảnh khó khăn... (triển khai trong tháng 12/2022).

4. Tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không" (theo chỉ đạo của Thành phố)

Nội dung chi tiết kế hoạch xem tại đây