văn hóa - xã hội

Hội nghị triển khai nhiệm vụ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế 5 tháng cuối năm 2022
Ngày đăng 05/08/2022 | 08:14  | Lượt xem: 546

Ngày 3/8/2022, UBND Thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị trực tuyến tới các điểm cầu Quận, huyện triển khai nhiệm vụ bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) 5 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Chử Xuân Dũng - TUV, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội chủ trì hội nghị.

Đồng chí Chử Xuân Dũng - TUV, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội chủ trì hội nghị

Dự hội nghị tại điểm cầu quận Long Biên có Đồng chí Đinh Thị Thu Hương - UVBTV, Phó chủ tịch UBND quận, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện hiện chính sách BHXH, BHYT Quận; đồng chí Lê Thị Kim Thúy - Giám đốc BHXH quận, Phó trưởng Ban chỉ đạo; Các thành viên Ban chỉ đạo chính sách quận và 14 phường.

Tham luận tại Hội nghị, Đồng chí Đinh Thị Thu Hương - UVBTV, Phó Chủ tịch UBND Quận đã nêu bật những kết quả thực hiện chính sách BHXH, BHYT của quận trong 7 tháng đầu năm 2022. Theo đó, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 91% dân số, tăng 2.707 người so với tháng 12/2021. Tỷ lệ lao động tham gia BHXH bắt buộc trên lực lượng lao động trong độ tuổi lao động đạt 37.4%, tăng 3.184 người so với cùng kỳ năm 2021, đạt 88% kế hoạch giao. Tỷ lệ đối tượng tham gia BHXH tự nguyện trên lực lượng trong độ tuổi lao động 64.1% kế hoạch giao. Tỷ lệ lao động tham gia BH thất nghiệp trên lực lượng trong độ tuổi lao động đạt 87.82% kế hoạch giao. Tỷ lệ người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, BHXH hàng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội đạt 45%. Ước tính 7 tháng đầu năm 2022, chi phí khám chữa bệnh BHYT cơ sở đề nghị cơ quan BHXH thanh toán gần 12,9 tỷ đồng. Công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH 7 tháng đầu năm được thực hiện đầy đủ, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Đ/c Đinh Thị Thu Hương - UVBTV, PCT UBND Quận chủ trì điểm cầu tại quận Long Biên

Cùng với đó, Quận đã triển khai các biện pháp phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; đôn đốc thu nợ thực hiện 5 tháng cuối năm nhằm đẩy mạnh công tác quản lý thu; giảm nợ; tuyên truyền vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT Hộ gia đình, góp phần đạt mục tiêu nâng cao tỷ lệ người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, BHXH hàng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội. BHXH quận  cũng chủ động làm việc với các doanh nghiệp để tuyên truyền chính sách Bảo hiểm xã hội tự nguyện đến thân nhân của người lao động, đề nghị doanh nghiệp xem xét sử dụng các nguồn tài chính từ các quỹ hợp pháp…để hỗ trợ kinh phí tham gia BHXH tự nguyện, tặng sổ BHXH đến thân nhân cán bộ, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại doanh nghiệp. Đặc biệt, thực hiện Nghị quyết 03/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội, UBND, Ủy ban MTTQ quận phối hợp hỗ trợ thêm 50% tiền đóng BHXH tự nguyện cho người thuộc hộ cận nghèo trên địa bàn quận Long Biên giai đoạn 2022-2025. Trong công tác thanh tra, kiểm tra thu hồi nợ, từ đầu năm 2022 đến nay, quận tiến hành kiểm tra liên ngành đối với hơn 200 đơn vị, doanh nghiệp; đôn đốc thu hồi nợ đạt trên 80%.

Về nhiệm vụ 5 tháng cuối năm, ngành Bảo hiểm quận sẽ tiếp tục tập trung phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BH tự nguyện bắt buộc, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu năm 2022 đề ra; Phối hợp với thành viên Ban chỉ đạo thực hiện chính sách trong việc tuyên truyền sâu rộng về các lợi ích của người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; các chính sách hỗ trợ của Ngân sách nhà nước, cơ chế đặc thù của UBND thành phố Hà Nội, UBND quận cho người tham gia BHXH tự nguyện, qua đó thể hiện rõ tính nhân văn của Đảng, Nhà nước. Tăng cường đôn đốc thu nợ BHXH, BHYT, BHTN. Xây dựng kế hoạch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua tài khoản cá nhân theo chỉ tiêu được giao trên cơ sở phối hợp với UBND các phường, các Ngân hàng thương mại trên địa bàn đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2022. Triển khai đồng bộ các giải pháp, khắc phục những khó khăn hạn chế phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu, phát triển đối tượng, giảm tỷ lệ nợ; đảm bảo việc chi an toàn, đúng quy định, đúng đối tượng.

Nguồn: Bảo hiểm xã hội quận Long Biên