văn hóa - xã hội

Hội nghị chuyên đề về chính quyền điện tử, chính quyền số; triển khai Đề án ứng dụng CNTT trong công tác quản lý, hướng tới chuyển đổi số quận Long Biên giai đoạn 2022 - 2026
Ngày đăng 03/08/2022 | 15:13  | Lượt xem: 894

Chiều ngày 03/08/2022, quận Long Biên tổ chức hội nghị chuyên đề về chính quyền điện tử, chính quyền số; triển khai Đề án ứng dụng CNTT trong công tác quản lý, hướng tới chuyển đổi số quận Long Biên giai đoạn 2022 - 2026

Thực hiện kế hoạch 86-KH/QU ngày 14/01/2022 Thực hiện chương trình 01-CTr/TU của Thành ủy và chương trình số 01/Ctr-Qu của Quận ủy, chiều ngày 03/8/2022, tại hội trường Quận ủy, Quận Long Biên đã tổ chức Hội nghị chuyên đề về chính quyền điện tử, chính quyền số; triển khai Đề án ứng dụng CNTT trong công tác quản lý, hướng tới chuyển đổi số quận Long Biên giai đoạn 2022 - 2026.

Đồng chí Vũ Xuân Trường - Quận ủy viên, Phó chủ tịch UBND quận chủ trì hội nghị; tham dự hội thảo có các đồng chí là các đồng chí lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể quận; Lãnh đạo Đảng ủy, UBND các phường, cán bộ CNTT các đơn vị trên địa bàn quận và đại diện các đơn vị thuộc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội Viettel.

Ông Trần Anh Thảo - Trưởng phòng phát triển ứng dụng, tổng công ty giải pháp Viettel

Tại Hội thảo, Báo cáo viên của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội đã trao đổi nhiều vấn đề liên quan đến xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số cụ thể như xây dựng và quản trị hệ cơ sở dữ liệu của các cơ quan nhà nước, công tác chuẩn bị hạ tầng công nghệ thông tin cho việc xây dựng chính quyền điện tử, phát triển các ứng dụng phần mềm thông minh, xây dựng hệ thống nền tảng phục vụ chuyển đổi số, triển khai các hệ sinh thái trong các lĩnh vực Y tế, Giáo dục, Xã hội, đô thị... tại quận Long Biên. 

Đồng chí Vũ Xuân Trường - QUV, PCT UBND quận phát biểu tại hội nghị

Kết luận chỉ đạo hội nghị, đồng chí Vũ Xuân Trường - Quận ủy viên, Phó chủ tịch UBND quận đã gửi lời cảm ơn đến đồng chí báo cáo viên đã chia sẻ với quận Long Biên những kinh nghiệm trong việc xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số cũng như hỗ trợ các nguồn lực về hạ tầng công nghệ, phát triển phần mềm ứng dụng, quản trị hệ cơ sở dữ liệu phục vụ khai thác, phân tích giúp cho các cơ quan nhà nước trong công tác quản lý, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương; đồng thời yêu cầu lãnh đạo các phòng ban ngành; lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương cần tiếp tục nghiên cứu, chủ động tranh thủ sự hỗ trợ về kinh nghiệm, về nguồn lực của các tập đoàn công nghệ mạnh trong nước để sớm triển khai thành công các nhiệm vụ đã đề ra trong các Chương trình công tác toàn khóa./.