văn hóa - xã hội

Long Biên tập huấn công tác công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo năm 2020
Ngày đăng 30/10/2020 | 18:41  | Lượt xem: 951

Sáng 30/10/2020, UBND quận Long Biên tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác tôn giáo cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo quận, phường; trưởng, phó tiểu ban quản lý di tích các Cụm di tích trên địa bàn quận.

Dự và làm báo cáo viên lớp tập huấn có đồng chí Phạm Bảo Khánh - Phó Trưởng Ban Tôn giáo Thành phố Hà Nội. Dự hội nghị tập huấn còn có đại diện lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị thuộc Quận, lãnh đạo, công chức các phường, trưởng, phó tiểu ban quản lý di tích các Cụm di tích trên địa bàn quận.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên truyền đạt những nội dung cơ bản của Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; quán triệt tình hình công tác tôn giáo trên địa bàn thành phố Hà Nội và quận Long Biên trong giai đoạn hiện nay; một số kỹ năng quản lý, nắm tình hình, tuyên truyền, vận động, thuyết phục các chức sắc, tín đồ tôn giáo trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về tôn giáo. Đồng thời giải đáp những vấn đề vướng mắc liên quan đến công tác quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, nhất là các quy định, thủ tục hành chính về hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo. 

Thông qua lớp tập huấn nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo ở cơ sở nắm bắt được những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến tôn giáo; nâng cao nhận thức về công tác tôn giáo và công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo; cập nhật kịp thời các thông tin, văn bản liên quan, từ đó thực hiện có hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Hình ảnh tại buổi tập huấn