văn hóa - xã hội

Quận Long Biên chủ động các biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19 tại cơ sở cách ly tập trung - Địa chỉ: số 200/10 Nguyễn Sơn, phường Bồ Đề (Trụ sở Đoàn Tiếp viên)
Ngày đăng 10/07/2020 | 12:19  | Lượt xem: 1796

Ngày 29/5/2020, UBND Quận ban hành Quyết định thành lập điểm cách ly y tế tập trung cho Tổ bay phòng, chống dịch bệnh Covid-19 - Địa chỉ: Trụ sở Đoàn tiếp viên phía Bắc của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam tại Hà Nội số 200/10 Nguyễn Sơn, phường Bồ Đề, quận Long Biên (gọi là Điểm cách ly) và thành lập Ban điều hành Điểm cách ly do đồng chí Đinh Thị Thu Hương – Uỷ viên Ban thường vụ Quận Uỷ – Phó Chủ tịch UBND quận làm Trưởng ban và các đồng chí lãnh đạo của Đoàn tiến viên, Phòng Y tế, Trung tâm Y tế quận, UBND phường Bồ Đề, công an quận.

Điểm cách ly y tế tập trung tại Trụ sở Đoàn tiếp viên phía Bắc của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam tại Hà Nội số 200/10 Nguyễn Sơn, phường Bồ Đề có nhiệm vụ:

 - Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực cho khu cách ly y tế tập trung tại Đoàn tiếp viên theo đúng quy định tại Quyết định số 878/QĐ-BYT ngày 12/03/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế như: trạm gác; điểm khử khuẩn phương tiện vận chuyển; bố trí phân khu dành cho người được cách ly; đặt các biển cảnh báo khu vực dành cho Ban điều hành, nhân viên phục vụ,…

- Thực hiện việc tiếp nhận tổ bay (phi công, tiếp viên, nhân viên mặt đất) của Tổng Công ty Hàng Không Việt Nam được cách ly y tế tập trung theo đúng quy định; ủy quyền Chủ tịch UBND quận Long Biên thực hiện một số công việc của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Thành phố.

- Tổ chức tiếp nhận và ban hành các Quyết định cách ly y tế theo đúng quy trình 14 ngày kể từ ngày nhập cảnh hoặc từ ngày tiếp xúc lần cuối với nguồn nghi ngờ truyền nhiễm; cấp giấy xác nhận hoàn thành cách ly y tế tập trung cho người được cách ly. Kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện cách ly và chỉ đạo tiến hành cưỡng chế cách ly y tế nếu người được cách ly tập trung không tuân thủ yêu cầu cách ly y tế.

- Phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) - Sở Y tế để kịp thời xử lý các trường hợp người cách ly khi có tình huống về sức khỏe.

- Thường xuyên theo dõi, tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện cách ly y tế tập trung tại Trụ sở Đoàn tiếp viên với Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội.

Tính đến ngày 06/7/2020, Điểm cách ly đã tiếp nhận và thực hiện cách ly đối với 10 tổ bay từ nước ngoài về Việt Nam với 182 lượt người; lấy 400 mẫu xét nghiệm PCR đối với các trường hợp cách ly. Kết thúc cách ly 129 lượt người sau khi đủ các điều kiện để có thể sẵn sàng tiếp tục đi làm nhiệm vụ bay Quốc tế theo yêu cầu của ngành Hàng không.

Đạt được kết quả trên do có sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của Lãnh đạo UBND Quận thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương và Thành phố  kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo; Tổ chức họp thường xuyên để điều chỉnh, rút kinh nghiệm và bàn các biện pháp giải quyết vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện. Ngoài ra, còn có sự quan tâm chỉ đạo của Trung ương và Thành phố kiểm tra, hướng dẫn việc triển khai thực hiện các quy định tại Điểm cách ly cùng sự nỗ lực, cố gắng của các ngành, các đơn vị tham gia như Trung tâm Y tế quận, Phòng Y tế; Đoàn Tiếp viên; UBND phường Bồ Đề, Công an phường Bồ Đề,…

Bên cạnh kết quả đạt được còn có những khó khăn trong quá trình thực hiện như các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác cách ly của Trung ương, Thành phố thường xuyên thay đổi; Thời gian lưu trú của một số Tổ bay ngắn (chỉ 2-3 ngày) khó lấy mẫu xét nghiệm 02 lần theo hướng dẫn và kịp triển khai việc ra Quyết định cách ly và kết thúc cách ly.

Trên thế giới, dịch Covid-19 vẫn tiếp tục diễn biến rất phức tạp, nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh từ bên ngoài vào Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng trong đó có quận Long Biên. UBND quận yêu cầu các ngành đoàn thể và các lực lượng chức năng nghiêm túc thực hiện các nội dung sau:

1. Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch đề ra. Kiên định với 05 nguyên tắc phòng, chống dịch “Ngăn chặn - phát hiện - cách ly - khoanh vùng - dập dịch”, thực hiện các giải pháp tại Phương án số 04/PA-UBND ngày 01/6/2020 của UBND quận về việc tổ chức thực hiện cách ly y tế tập trung phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại trụ sở Đoàn Tiếp viên phía bắc của Tổng công ty Hàng không Việt Nam tại Hà Nội (số 200/10 Nguyễn Sơn, phường Bồ Đề, quận Long Biên).

2. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về phòng chống dịch cho người dân đề cao cảnh giác không chủ quan lơ là.

3. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về cách ly tại Trụ sở Đoàn Tiếp viên và Xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm các quy định về phòng chống dịch bệnh.

4. Biểu dương, khen thưởng kịp thời các cá nhân, tổ chức có thành tích trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid -19./.

Một số hình ảnh liên quan:

Điểm cách ly y tế tập trung tại Trụ sở Đoàn tiếp viên phía Bắc của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam tại Hà Nội số 200/10 Nguyễn Sơn, phường Bồ Đề

 

Họp Ban điều hành

Giám sát sức khoẻ tại khu cách ly