văn hóa - xã hội

Triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về Dân số và kỷ niệm ngày Dân số Việt Nam 26/12/2019
Ngày đăng 09/12/2019 | 16:48  | Lượt xem: 1914

Thực hiện Kế hoạch số 5096/KH-SYT ngày 15/11/2019 của Sở Y tế Hà Nội về việc tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về Dân số - KHHGĐ và ngày Dân số Việt Nam (26/12) năm 2019, Ủy ban nhân dân quận Long Biên đã ban hành kế hoạch số 413/KH-UBND ngày 6/12/2019 về việc Tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng và Lễ phát động Tháng hành động quốc gia về Dân số và ngày Dân số Việt Nam (26/12) năm 2019,

Thực hiện Kế hoạch số 5096/KH-SYT ngày 15/11/2019 của Sở Y tế Hà Nội về việc tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về Dân số - KHHGĐ và ngày Dân số Việt Nam (26/12) năm 2019;

Ủy ban nhân dân quận Long Biên đã ban hành kế hoạch số 413/KH-UBND ngày 6/12/2019 về việc Tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng và Lễ phát động Tháng hành động quốc gia về Dân số và ngày Dân số Việt Nam (26/12) năm 2019;

Với mục đích tuyên truyền vận động tạo sự thống nhất nhận thức của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội về chuyển trọng tâm chính sách từ tập trung vào kế hoạch hóa gia đình sang giải quyết toàn diện các vấn đề quy mô, cơ cấu, chất lượng dân số và phân bổ dân cư trong mối quan hệ với phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng; Thiết thực đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về “Công tác dân số trong tình hình mới” góp phần thực hiện thành công Chiến lược Dân số và Sức khỏe sinh sản (SKSS) Việt Nam giai đoạn 2011-2020; Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, huy động cộng đồng và truyền thông chuyển đổi hành vi về dân số và phát triển trong tình hình mới nhằm chuyển đổi nhận thức, thái độ, hành vi của các nhóm đối tượng, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019.

Các hoạt động kỷ niệm và hưởng ứng ngày Dân số Việt Nam 26/12 và Tháng hành động Quốc gia về Dân số phải đảm bảo nội dung, thông điệp truyền thông, khẩu hiệu tuyên truyền phải được triển khai đồng bộ, thống nhất; tổ chức các hoạt động phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, đảm bảo thiết thực, hiệu quả thực hiện tiết kiệm nhưng phải đạt hiệu quả tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân, nâng cao nhận thức, trách nhiệm về thực hiện chính sách Dân số - KHHGĐ.

Nhằm thiết thực hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia về Dân số và kỷ niệm Ngày Dân số Việt Nam năm 2019 với chủ đề “Đồng hành cùng sự nghiệp Dân số và Phát triển vì sự phồn vinh của đất nước”, UBND quận Long Biên chỉ đạo Trung tâm Y tế, các ban, ngành, đoàn thể và Ban chỉ đạo công tác CSSKBĐ&DS-KHHGĐ các phường đẩy mạnh các hoạt động chính như sau:

1. Phối hợp Sở Y tế Hà Nội tổ chức Lễ phát động Tháng hành động quốc gia về Dân số, tổ chức vào 7h30’ ngày 12/12/2019 tại Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao quận Long Biên với sự tham gia của gần 500 đại biểu Trung ương, Thành phố, các quận, huyện bạn và quận Long Biên, cùng đoàn cổ động, diễu hành của đoàn viên thanh niên các phường và cán bộ Trung tâm Y tế tại các trục đường chính trên địa  bàn quận.

2. Phối hợp với các thành viên Ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ quận tổ chức tuyên truyền về dân số và phát triển, tuyên truyền các nội dung về sức khỏe sinh sản VTN/TN, tư vấn, khám sức khỏe trước hôn nhân; Tầm soát, chẩn đoán và điều trị sớm bệnh tật trước sinh và sơ sinh cho các cặp vợ chồng trẻ, các gia đình trẻ, nhằm huy động các ban ngành, đoàn thể xã hội đồng hành cùng sự nghiệp Dân số và Phát triển vì sự phồn vinh của đất nước.

3. Tăng cường hoạt động đài truyền thanh với chuyên đề về DS-KHHGĐ nhằm tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của ngày Dân số Việt Nam 26/12 và chương trình hành động hưởng ứng của cơ sở, nêu gương những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến đạt nhiều thành tích trong công tác DS-KHHGĐ.

4. Ban chỉ đạo công tác CSSKBĐ & DS-KHHGĐ các phường tham mưu UBND phường tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm và sự kiện truyền thông hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về Dân số, Ngày Dân số Việt Nam gắn với tổng kết công tác Dân số - KHHGĐ năm 2019.

5. Phối hợp với Phòng Văn hóa & Thông tin, Trung tâm Văn hóa & Thể thao quận in, treo banner, khẩu hiệu; cấp phát tờ rơi, tờ gấp, tranh tuyên truyền hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về Dân số và kỷ niệm ngày Dân số Việt Nam tới mọi người dân.  

Với việc triển khai đồng bộ các hoạt động nêu trên, cùng sự phối hợp tham gia của các ban, ngành, đoàn thể, công tác DS-KHHGĐ trên địa bàn quận trong năm 2019 sẽ gặt hái được nhiều kết quả tốt đẹp, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu về Dân số-KHHGĐ được giao, góp phần xây dựng quận Long Biên từng bước văn minh, giàu đẹp./.