văn hóa - xã hội

Hội đồng nhân dân quận giám sát UBND quận về công tác quản lý an toàn thực phẩm
Ngày đăng 03/10/2019 | 13:39  | Lượt xem: 982

Chiều ngày 01/10/2019, Ban Kinh tế - Xã hội của Hội đồng nhân dân quận giám sát tại UBND quận về công tác quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn từ tháng 01/2019 đến tháng 9/2019. Đồng chí Nguyễn Thế Thạch – UVTV, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội chủ trì buổi giám sát.

Tại buổi giám sát, UBND quận báo cáo kết quả công tác quản lý ATTP 8 tháng đầu năm 2019 với các nội dung chính: Trong những năm gần đây, hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn quận liên tục phát triển, hiện toàn quận có 5.025 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, 04 trung tâm thương mại và 30 chợ; UBND quận đã chỉ đạo triển khai công tác ATTP theo đúng chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, kịp điều chỉnh nhiệm vụ của các thành viên BCĐ ATTP cấp phường nhằm đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế và khắc phục các tồn tại, hạn chế; các hoạt động tuyên truyền về ATTP nhằm nâng cao ý thức, hành vi của người sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng thực phẩm được triển khai đa dạng, linh hoạt, kịp thời, phù hợp với từng nhóm đối tượng; Công tác thanh, kiểm tra về ATTP được triển hiệu quả, đúng quy định của pháp luật với tổng số lượt kiểm tra là 2.152, số cơ sở được thanh tra là  125, xử phạt vi phạm hành chính đối với 178 cơ sở vi phạm với tổng số tiền phạt là 745.150.000 đồng, các cơ sở thực phẩm có ý thức chấp hành tốt hơn các quy định của pháp luật về ATTP; tăng cường lấy mẫu thực phẩm có nguy cơ cao mất an toàn gửi kiểm nghiệm tại labo; triển khai các mô hình đảm bảo ATTP trong kinh doanh, chế biến thực phẩm (như: tuyến phố ATTP có kiểm soát, Kiểm soát ATTP tại bữa cỗ đông người, Nâng cao năng lực tự quản lý ATTP bếp ăn tập thể trường học, Chợ văn minh thương mại) nhằm chủ động phòng chống ngộ độc thực phẩm tại các trường học và cộng đồng, đưa tới người tiêu dùng nhiều cơ hội lựa chọn sản phẩm và dịch vụ đảm bảo ATTP, góp phần từng bước nâng cao bộ mặt văn minh đô thị, đồng thời huy động được sự chủ động tham gia của các cơ sở thực phẩm vào công tác đảm bảo ATTP; trong nhiều năm qua, trên địa bàn quận không xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm lớn. Tuy nhiên, công tác quản lý ATTP trên địa bàn quận vẫn còn một số tồn tại như: Một số cơ sở thực phẩm còn vi phạm pháp luật về ATTP, thực phẩm trong các chợ chưa được kiểm soát chặt chẽ về nguồn gốc và chất lượng, một số phường còn tình trạng nể nang trong xử lý vi phạm…

UBND quận cũng đã có kiến nghị với HĐND quận về việc đề xuất với cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung Nghị định 115/2018/NĐ-CP quy định xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực ATTP nhằm đảm bảo phù hợp với thực tiễn ở tuyến cơ sở; tiếp tục bố trí kinh phí đảm bảo cho công tác ATTP nói chung và thanh tra chuyên ngành ATTP trong năm 2020.

Kết luận buổi giám sát, thay mặt Đoàn giám sát, đồng chí Nguyễn Thế Thạch – Thường vụ Quận ủy - Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội của HĐND quận đã ghi nhận những kết quả đã đạt được của UBND quận trong công tác quản lý ATTP, đồng thời đề nghị UBND quận tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt, rõ trách trong triển khai các nhiệm vụ công tác quản lý ATTP; tập trung thực hiện các nội dung: tăng cường quản lý ở lĩnh vực nông nghiệp, công thương (đặc biệt là các chợ cần chú ý xây dựng mô hình Chợ An toàn thực phẩm, kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc, chất lượng thực phẩm); tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm về ATTP nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác quản lý ATTP, tạo sự yên tâm cho người tiêu dùng và phụ huynh học sinh, góp phần xây dựng quận Long Biên ngày càng phát triển mạnh mẽ và bền vững./.