văn hóa - xã hội

Hội đồng nhân dân quận giám sát UBND quận về công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động hành nghề y, dược ngoài công lập
Ngày đăng 26/09/2019 | 10:10  | Lượt xem: 789

Chiều ngày 25/9/2019, Ban Pháp chế - Hội đồng nhân dân quận giám sát tại UBND quận về công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động hành nghề y, dược ngoài công lập trên địa bàn từ tháng 01/2019 đến tháng 9/2019. Đồng chí Vũ Thị Thân - Trưởng Ban Pháp chế - HĐND quận chủ trì buổi giám sát.

Tại buổi giám sát, UBND quận báo cáo đến hết tháng 8 năm 2019, toàn quận có 313 cơ sở  kinh doanh dược; 133 cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân. Nhân lực làm việc tại các cơ sở hành nghề y, dược ngoài công lập đảm bảo đúng quy định của Nhà nước. Công tác quản lý nhà nước đối với cơ sở hành nghề y, dược ngoài công lập trên địa bàn quận được UBND quận chú trọng. UBND quận đã ban hành nhiều văn bản, tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định, các hướng dẫn về hoạt động hành nghề y, dược ngoài công lập dưới nhiều hình thức khác nhau; thường xuyên phổ biến văn bản pháp luật đến các cơ sở khám chữa bệnh, kinh doanh thuốc. Đồng thời, tích cực phối hợp với các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể trong công tác quản lý hoạt động hành nghề y, dược ngoài công lập. Trong năm 2019  tiến hành thanh tra, kiểm tra hoạt động hành nghề y, dược ngoài công lập theo đúng quy định. 01 đoàn kiểm tra của quận và 14 phường đã  kiểm tra 335 lượt cơ sở hành nghề y dược. Đoàn kiểm tra lập biên bản vi phạm hành chính, xử phạt vi phạm hành chính 43 cơ sở, phạt tiền 212.100.000đ và đình chỉ hoạt động đối với 04 cơ sở không phép.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý hành nghề y, dược ngoài công lập còn một số tồn tại, hạn chế như: vẫn còn một số cơ sở hành nghề không phép, quá phạm vi cấp phép. Một số cơ sở chưa chấp hành quy định của pháp luật về hành nghề y dược ngoài công lập như: quảng cáo các dịch vụ quá phạm vi chuyên môn được cấp phép, chưa công khai người hành nghề, không niêm yết giá dịch vụ y tế,…

Kiến nghị, đề xuất với HĐND quận, UBND quận mong muốn được tăng chỉ tiêu biên chế công chức nhằm nâng cao năng lực quản lý hoạt động hành nghề y, dược ngoài công lập trên địa bàn.

Kết luận buổi giám sát, thay mặt Đoàn giám sát Đ/c Đỗ Minh Khôi - Phó Trưởng ban pháp chế HĐND quận đề nghị UBND quận chỉ đạo các ngành, các phường thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động hành nghề y, dược ngoài công lập trên địa bàn. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, thanh tra đối với các cơ sở y, dược và đẩy mạnh việc tập huấn cho người hành nghề y, dược ngoài công lập; chú trọng thực hiện công tác xã hội hóa để nâng cao chất lượng các cơ sở khám chữa bệnh, kinh doanh dược ngoài công lập./.