văn hóa - xã hội

Hội nghị tổng kết phong trào thi đua khuyến học quận Long Biên giai đoạn 2008-2012
Ngày đăng 22/10/2012 | 00:00  | Lượt xem: 811

Ngày 19/10/2012,Hội khuyến học Quận Long Biên đã tổ chức tổng kết phong trào thi đua khuyến học giai đoạn 2008-2012

       Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Vũ Đức Bảo-Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận; Đ/c Phan Việt Huy- UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Hội Khuyến học Thành phố Hà Nội; Đ/c Trần Thị Ngọc- Quận ủy viên, Phó Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội Khuyến học Quận; các đồng chí trong BCH Hội Khuyến học, lãnh đạo các phòng, ban, ngành đoàn thể của Quận; Chủ tịch Hội Khuyến học, Giám đốc Trung tâm học tập cộng đồng Phường; Hiệu trưởng các trường TH, THCS và 60 đại biểu các Tổ dân phố, Dòng họ khuyến học, Gia đình hiếu học tiêu biểu của Quận đã về dự.

Trong 5 năm qua, Hội Khuyến học Quận đã tích cực triển khai thực hiện Chỉ thị 11/CT-TW của Bộ Chính trị và Chương trình hành động số 26/CTr-TU của Thành uỷ Hà Nội; Quận uỷ Long Biên đã lãnh đạo Uỷ ban nhân dân, Hội Khuyến học và cả hệ thống chính trị của Quận trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của mình tham gia công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Nhờ đó, nhận thức về công tác khuyến học của các cấp uỷ Đảng, Chính quyền và của nhân dân đ­ược nâng lên rõ rệt. Sự chuyển biến về nhận thức đã giúp cho hoạt động khuyến học đạt nhiều kết quả tốt đẹp. BCH Hội đã xây dựng và ban hành các tiêu chí cụ thể trong việc xây dựng các mô hình "Gia đình hiếu học tiêu biểu", "Dòng họ khuyến học", "Tổ dân phố khuyến học", "Ph­ường khuyến học", trong 5 năm, toàn Quận đã có 14/14 phường đạt danh hiệu phường khuyến học, 62 Tổ dân phố, 22 Dòng họ đạt danh hiệu Dòng họ khuyến học và 72 Gia đình hiếu học tiêu biểu được Hội Khuyến học Quận khen thưởng.

           Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Đ/c Vũ Đức Bảo- Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của Hội Khuyến học Quận trong 5 năm qua, đặc biệt trong việc xây dựng mô hình Gia đình, Dòng họ, Tổ dân phố, Phường khuyến học, các phong trào đã trở thành nề nếp có tác dụng tốt trên địa bàn Quận. Trong thời gian tới, đề nghị Hội khuyến học Quận tiếp tục tuyên truyền tới cấp ủy Đảng, Chính quyền, các ban ngành, đoàn thể về công tác khuyến  học, khuyến tài; tổ chức tốt và đi vào chiều sâu các hoạt động khuyến học, khuyến tài; có kế hoạch hoạt động cụ thể trong từng quý, từng năm, tiếp tục củng cố tổ chức hội và phát triển hội viên, nâng cao chất lượng hoạt động các mô hình trong hoạt động khuyến học, khuyến tài của Quận. Nhân dịp này, Hội Khuyến học Quận Long Biên đã khen thưởng 11 phường  và 33 tổ dân  phố có thành tích tiêu biểu trong 5 năm qua./.