văn hóa - xã hội

Kết quả công tác phòng, chống tệ nạn xã hội trên địa bàn quận Long Biên Quý I/2012
Ngày đăng 27/04/2012 | 00:00  | Lượt xem: 856

Thực hiện kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 11/01/2012 của UBND quận Long Biên về triển khai công tác phòng chống tệ nạn mại dâm, cai nghiện và quản lý sau cai nghiện trên địa bàn quận Long Biên năm 2012.

Sau 3 tháng tổ chức triển khai thực hiện, công tác phòng chống tệ nạn xã hội đã đạt được những kết quả sau:

1. Công tác cai nghiện :

Trên địa bàn quận Long Biên hiện nay có tổng số 1.215 người nghiện ma tuý có hồ sơ quản lý, trong đó:

+ Hiện có mặt tại địa phương    : 614 người

+ Tại các Trung tâm cai nghiện : 445 người

+ Tại các trường, trại giam        : 156 người

Thực hiện chỉ tiêu cai nghiện bắt buộc do Thành phố giao tính đến hết quý I/2012 quận Long Biên đã lập hồ sơ và đưa 33 đối tượng thuộc diện cai nghiện bắt buộc tại các Trung tâm Giáo dục lao động xã hội của Thành phố.

Và tính đến ngày 24/4/2012, toàn quận đã thực hiện được 44/110 chỉ tiêu cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm, đạt 40% chỉ tiêu Thành phố giao.

Việc thực hiện chỉ tiêu cai nghiện bắt buộc hiện nay gặp rất nhiều khó khăn do nhiều nguyên nhân như: thủ đoạn trốn tránh, chống đối lập hồ sơ của đối tượng ngày càng tinh vi hơn, đối tượng sử dụng nhiều loại ma tuý mới, việc thực hiện test thử còn thiếu phương tiện, kỹ thuật...

2. Công tác quản lý sau cai theo Nghị định 94/2009/CP:

Thực hiện Nghị định 94/2009/CP của Chính phủ về quản lý sau cai nghiện, Ban chỉ đạo của quận đã phối hợp với các Trung tâm thẩm tra hồ sơ, ra quyết định quản lý sau cai nghiện cho 162 đối tượng. Trong đó: quản lý tại Trung tâm 91 đối tượng và quản lý tại nơi cư trú là 71 đối tượng.

Thực hiện chỉ tiêu điều trị Methadone trong quý I/2012: đạt 27/35 người và tính đến thời điểm ngày 24/4/2012 đã đạt được 40/35 người.

3. Công tác phòng, chống mại dâm:

Trên địa bàn quận hiện nay có tổng số 264 người bán dâm có hồ sơ quản lý. Trong quý I, Ban chỉ đạo của quận đã phối hợp với Ban chỉ đạo hai phường Ngọc Lâm, Gia Thuỵ tiến hành khảo sát tình hình hoạt động mại dâm công cộng, nhất là khu vực Bến xe và Vườn hoa Gia Lâm, đồng thời triển khai kế hoạch triệt xoá tụ điểm này theo chỉ đạo của Thành phố. Tổ chức các đợt thanh tra theo Nghị định 178/2004/NĐ-CP của Chính phủ tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ, với tổng số 299 lượt, trong đó có 07 cơ sở vi phạm, xử phạt hành chính 27 triệu đồng.

Năm 2012, quận Long Biên được Thành phố giao thực hiện 10 chỉ tiêu đưa gái mại dâm vào Cơ sở chữa bệnh, mặc dù các đơn vị được giao chỉ tiêu đang nỗ lực cố gắng nhưng đây là một chỉ tiêu rất khó thực hiện.

Để thực hiện tốt công tác phòng, chống tệ nạn xã hội và hoàn thành chỉ tiêu Thành phố giao, trong quý II và cả năm 2012 cần tiếp tục tăng cường và quyết liệt thực hiện các giải pháp như: tập huấn kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ cơ sở; tăng cường kiểm tra liên ngành các cơ sở kinh doanh dịch vụ; triệt xoá tụ điểm mại dâm công cộng; tiếp tục thực hiện cai nghiện ma tuý bằng thuốc điều trị Methadone; làm tốt công tác quản lý sau cai nghiện; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Đội HĐXHTN 14 phường trên địa bàn quận...