văn hóa - xã hội

Quận Long Biên tiếp tục thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 24/2/2011 của Chính phủ về đảm bảo an sinh xã hội
Ngày đăng 27/04/2012 | 00:00  | Lượt xem: 874

Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/2/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội. Quận Long Biên đã tổ chức triển khai đồng bộ, quán triệt nghiêm túc đến toàn thể các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và UBND các phường.

Sau hơn một năm thực hiện, quận Long Biên đã có những chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế, xã hội, góp phần ổn định đời sống của người dân.

Để tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết 11/NQ-CP trong năm 2012, UBND quận Long Biên đã ban hành Kế hoạch 124/KH-UBND ngày 13/4/2012 về đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn, với các giải pháp trọng tâm sau:

1. Tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách của Trung ương và Thành phố:

- Cấp thẻ BHYT miễn phí cho người nghèo và đối tượng BTXH, đảm bảo đúng quyền lợi và hiệu quả của chính sách khám chữa bệnh cho đối tượng.

- Trợ cấp hàng tháng cho trên 3.000 người là đối tượng BTXH và người cao tuổi theo Nghị định 67/CP và Nghị định 13/CP của Chính phủ và Thành phố, mức 350.000đồng - 700.000đồng/người/tháng.

- Xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, mức hỗ trợ 40 triệu đồng/nhà.

- Miễn, giảm học phí cho 100% học sinh nghèo, cận nghèo theo quy định hiện hành.

- Thực hiện miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp cho hộ nghèo theo Nghị định 20/2011/NĐ-CP ngày 23/3/2011 của Chính phủ.

- Tạo điều kiện để hộ nghèo được tiếp cận các dịch vụ trợ giúp pháp lý một cách nhanh chóng, thuận tiện.

2. Chính sách an sinh xã hội đặc thù của quận Long Biên năm 2012:

- Trợ cấp khó khăn một lần cho khoảng 250 hộ nghèo không có khả năng thoát nghèo, mức 1 triệu đồng/hộ.

- Hỗ trợ kinh phí khám chữa bệnh cho khoảng 250 người mắc bệnh hiểm nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, mức từ  1 triệu - 3 triệu đồng/ người.

- Tặng sách vở, đồ dùng học tập cho khoảng 450 em là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, học sinh con hộ nghèo đang đi học, mức 350.000đồng/người.

- Hỗ trợ lãi suất và phí vay vốn cho hộ nghèo trên địa bàn quận.

- Ngân sách Quận hỗ trợ 50% mức đóng bảo hiểm y tế để mua thẻ BHYT cho các thành viên hộ cận nghèo.

Trong Kế hoạch UBND quận cũng đã phân công trách nhiệm cho từng Phòng, ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị liên quan và UBND các phường nhằm thực hiện một cách đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp đã đề ra.

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2011, các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ngành đoàn thể quận Long Biên tiếp tục tuyên truyền, đưa Nghị quyết vào cuộc sống, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định đời sống của người dân trên địa bàn.