văn hóa - xã hội

Giới thiệu Tuần lễ quốc gia về An toàn vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ Thành phố Hà Nội lần thứ 14 năm 2012 tổ chức tại Quận Long Biên
Ngày đăng 13/03/2012 | 00:00  | Lượt xem: 757

Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ- PCCN Thành phố Hà Nội lần thứ 14 có chủ đề “Xây dựng văn hóa an toàn, phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề là trách nhiệm và quyền lợi của doanh nghiệp và người lao động". Thời gian tổ chức từ ngày 18-24/3/2012.

        Xuất phát từ các phong trào quần chúng thực hiện công tác bảo hộ lao động: phong trào "Bảo đảm AT-VSLĐ-PCCN" do Tổng Công đoàn Việt nam phát động, phong trào "Xanh, sạch, đẹp, bảo đảm ATVSLĐ-PCCN " và từ các hoạt động phong phú ở cơ sở như "Ngày an toàn lao động trong tháng" hoặc "Tháng an toàn lao động trong năm", hội thi "An toàn - vệ sinh viên giỏi..." các cơ quan quản lý Nhà nước và Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam thấy cần thiết phải tổ chức Tuần lễ Quốc gia về AT-VSLĐ-PCCN hàng năm để tạo nên cao trào trong cả nước, làm đà tiếp tục đẩy mạnh công tác ATVSLĐ-PCCN. Đây là cuộc phát động mang ý nghĩa rộng lớn gắn với thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá, gắn bảo hộ lao động với bảo vệ môi trường và văn hoá trong sản xuất, đồng thời cũng phản ánh xu thế chung của hầu hết các nước trong khu vực và trên thế giới trong việc thực hiện những chương trình tổng thể để giải quyết vấn đề ATVSLĐ-PCCN. Tuần lễ Quốc gia cũng đã được tổ chức thành công hàng năm ở nhiều nước Đông Nam Á và thế giới, với sự tham gia của đông đảo người lao động và sự tham dự của Thủ tướng và các quan chức của Chính phủ như: Thái Lan, Sri-lan-ka, Ma-lai-xia, Australia...

       Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ- PCCN Thành phố Hà Nội lần thứ 14 có chủ đề "Xây dựng văn hóa an toàn, phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề là trách nhiệm và quyền lợi của doanh nghiệp và người lao động". Thời gian tổ chức từ ngày 18-24/3/2012.

        Địa điểm tổ chức Lễ phát động là trước cổng Trụ sở Quận ủy – HĐND – UBND quận Long Biên. Các tỉnh thành phố đồng tham gia hưởng ứng trong ngày 18-3 là Tp Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

        Theo báo cáo của Ban chỉ đạo Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ-PCCN Thành phố Hà Nội, năm 2011 trên địa bàn Thành phố đã xảy ra 123 vụ tai nạn lao động, làm 126 người bị thương, trong đó có 34 vụ tai nạn lao động chết người làm 35 người chết và 02 người bị thương nặng. So với năm 2010 số vụ TNLĐ tăng 17 vụ (123/106 vụ).

          Mục đích của việc tổ chức Tuần lễ Quốc gia về ATVSLĐ-PCCN là nhằm phát động sâu rộng phong trào quần chúng lao động ở các ngành, địa phương, các doanh nghiệp, đơn vị chấp hành đúng quy định pháp luật về Bảo hộ lao động; hạn chế và ngăn ngừa nguy cơ gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nhằm bảo vệ tính mạng, sức khoẻ người lao động, bảo vệ tài sản Nhà nước và tài sản công dân, góp phần ổn định và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; Nêu cao ý thức trách nhiệm của người sử dụng lao động và người lao động đối với công tác an toàn vệ sinh lao động; Đề ra chương trình hành động để thực hiện tốt công tác ATVSLĐ-PCCN.