văn hóa - xã hội

Kết quả vận động hiến máu tình nguyện 7 tháng đầu năm 2011
Ngày đăng 11/08/2011 | 00:00  | Lượt xem: 884

7 tháng đầu năm 2011, toàn quận vận động được 1220 đơn vị máu/ 1.170 chỉ tiêu kế hoạch Ban chỉ đạo vận động hiến máu thành phố giao đạt 104,2% KH. Quận Long Biên là một trong 5 đơn vị đến tháng 7 năm 2011 hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2011 của Thành phố.

 

Kết quả hoạt động vận động hiến máu tình nguyện 7 tháng đầu năm 2011

______________________

 

         7 tháng đầu năm 2011, toàn quận vận động được 1220 đơn vị máu/ 1.170 chỉ tiêu kế hoạch Ban chỉ đạo vận động hiến máu thành phố giao đạt 104,2% KH. Quận Long Biên là một trong 5 đơn vị đến tháng 7 năm 2011 hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2011 của Thành phố.

          Tiêu biểu có các phường sau đã hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch quận giao như: phường Cự Khối 150% KH, phường Thạch Bàn 117% KH, phường Long Biên 112% KH, phường Phúc Đồng 108% KH. Các phường đạt trên 83 % KH như: Ngọc thuỵ, Gia Thuỵ, Việt Hưng, Đức Giang.

Viện Kiểm sát, Toà án nhân dân, Công ty Cổ phần vật tư thiết bị dầu khí và các trường học trên địa bàn quận đã tích cực tham gia hiến máu tình nguyện.

         Tổ dân phố tích cực vận động vượt chỉ tiêu cao như: Tổ 1 - phường Bồ Đề đạt 13 đơn vị máu; tổ 15 - phường Gia Thuỵ đạt 13 đơn vị máu; Phường Thạch Bàn tổ 1 đạt 9 đơn vị máu, tổ 3 đạt 9 đơn vị máu, tổ 7 đạt 9 đơn vị máu, tổ 9 đạt 18 đơn vị máu, tổ 13 đạt 11 đơn vị máu;  phường Việt Hưng: tổ 1 đạt 10 đơn vị máu, tổ 2 đạt 9 đơn vị máu; phường Thượng Thanh tổ 20 đạt 10 đơn vị máu, tổ 25 đạt 9 đơn vị máu, phường Long Biên tổ 1 đạt 9 đơn vị máu, tổ 12 đạt 9 đơn vị máu, và tổ 13 đạt 9 đơn vị máu.

          Để đạt được kết quả vận dộng hiến máu theo chỉ tiêu kế hoạch quận giao rất cần có sự quan tâm và chỉ đạo hơn nữa của một số cấp uỷ và chính quyền, các ban ngành cơ sở và tạo điều kiện về kinh phí tổ chức tuyên truyền vận động hiến máu. Nhất là ở 54 tổ dân phố chưa tích cực vận động hiến máu, chưa vận động được đơn vị máu nào, như ở các phường:  Bồ Đề, Sài Đồng, Giang Biên, Ngọc Lâm.

          Hiến máu cứu người – một nghĩa cử cao đẹp ! Mỗi giọt máu cho đi – một cuộc đời ở lại. Hy vọng rằng hoạt động hiến máu tình nguyện quận Long Biên sẽ được đồng loạt 319 tổ dân phố đều tích cực tham gia và đến cuối năm 2011 sẽ hoàn thành vượt chỉ tiêu hơn nữa để góp phần cung cấp máu cho cứu sống người bệnh./.