văn hóa - xã hội

Khởi công xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo
Ngày đăng 21/04/2010 | 00:00  | Lượt xem: 1017

Hỗ trợ hộ nghèo cải thiện nhà ở, ổn định đời sống - thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội.

              Thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp và Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội; sáng 21/4/2010, Ban chỉ đạo trợ giúp người nghèo quận Long Biên đã tổ chức khởi công xây dựng nhà Đại đoàn kết cho gia đình bà Chu Thị Thu - Hộ nghèo tổ 26 - phường Bồ Đề. Đây là hộ thứ 4 tiến hành khởi công trong tổng số 29 hộ nghèo trên toàn quận có nhà ở xuống cấp, dột nát được hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà Đại đoàn kết năm 2010.
         Với mục tiêu hoàn thành chỉ tiêu giảm nghèo, giúp hộ nghèo thoát nghèo bền vững, giảm đến mức thấp nhất số hộ tái nghèo, Ủy ban nhân dân - Ban chỉ đạo trợ giúp người nghèo Quận Long Biên chỉ đạo UBND các phường sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp đồng bộ trong đó có chính sách đặc thù của Quận nhằm từng bước cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hộ nghèo, hộ cận nghèo.