văn hóa - xã hội

Hội thảo nâng cao công tác chỉ đạo dân số - Kế hoạch hóa gia đình Quận Long Biên năm 2010
Ngày đăng 12/03/2010 | 00:00  | Lượt xem: 942

8h30' ngày 11 tháng 3 năm 2010, Uỷ ban nhân dân quận Long Biên tổ chức hội thảo nâng cao công tác chỉ đạo dân số - KHHGGĐ năm 2010. Đến dự Hội thảo có đồng chí Trần Thị Ngọc- Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân Quận, Các đồng chí Trưởng ban DS-KHHGĐ, CBTT DS-KHHGĐ 14 phường.

        Hội thảo tập trung nêu rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các Cấp Uỷ Đảng, chính quyền , các ban ngành đoàn thể với công tác DS-KHHGĐ. Sự phối hợp giữa các ban ngành đoàn thể, sự vào cuộc của ban lãnh đạo các Phường để nâng cao công tác DS-KHHGĐ trong những năm qua và những năm tiếp theo.       

       Các vị đại biểu đã nêu lên thực trạng, những khó khăn tồn tại trong công tác chỉ đạo DS-KHHGĐ. Nêu lên thực trạng tình hình sinh và sinh con thứ 3+ năm 2010.

      Các ý kiến đều thống nhất và nêu cao vai trò chỉ đạo, sự vào cuộc quyết liệt của các ban, ngành, đoàn thể ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả của công tác DS-KHHGĐ. Bên cạnh sự quan tâm của các cấp Uỷ Đảng, chính quyền thì cũng cần sự quan tâm, vào cuộc của các đồng chí Tổ trưởng, Bí thư tại các tổ dân phố.

       Kết thúc hội thảo, Đồng chí Trần Thị Ngọc đã giao nhiệm vụ cho ngành dân số nói riêng cũng như các ban ngành đoàn thể, các phường cần quan tâm hơn nữa đến công tác DS-KHHGĐ, cần tập trung vào những đối tượng có nguy cơ vi phạp chính sách cao, đổi mới và đa dạng hóa hình thức truyền thông, đi sau vào chất lượng công tác.