văn hóa - xã hội

LỄ HỘI TRUYỀN THỐNG LINH LANG ĐẠI VƯƠNG QUẬN LONG BIÊN - XUÂN CANH DẦN NĂM 2010
Ngày đăng 12/03/2010 | 00:00  | Lượt xem: 1056

Lễ hội truyền thống Linh Lang đại vương quận Long Biên - Xuân Canh Dần năm 2010 là một trong chùm hoạt động kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, được tổ chức tại Đình Trường Lâm vào ngày 28/3/2010 tức ngày 13/2 năm Canh Dần.

Nhằm thiết thực kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, quận Long Biên tổ chức lễ hội truyền thống Linh Lang đại vương quận Long Biên - Xuân Canh Dần năm 2010 năm 2010. Đây là dịp ôn lại truyền thống lịch sử, văn hoá trên mảnh đất Long Biên "Địa linh - Nhân kiệt", gắn với truyền thống hào hùng 1000 năm Thăng Long - Hà Nội và là dịp phát huy giá trị các di sản văn hoá của địa phương, góp phần xây dựng nền Văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc văn hoá dân tộc theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 khoá VIII của Đảng. Thông qua việc tổ chức lễ hội, giới thiệu, quảng bá đến các tầng lớp nhân dân và khách thập phương trong và ngoài quận những giá trị lịch sử, văn hoá của hệ thống những di tích tôn thờ Linh Lang đại vương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội và du lịch trên địa bàn quận Long Biên.

Lễ hội truyền thống Linh Lang đại vương quận Long Biên - Xuân Canh Dần năm 2010 là một trong chùm hoạt động kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, được tổ chức tại Đình Trường Lâm vào ngày 28/3/2010 tức ngày 13/2 năm Canh Dần. Lễ hội gồm 2 phần chính: Phần Lễ và phần Hội.

Trong phần lễ sẽ có 13 đoàn rước qua khán đài, bao gồm: đình Thổ Khối, Xuân Đỗ Thượng (phường Cự Khối); đình Ngô, đền Trấn Vũ (phường Thạch Bàn); đình Nha, Tử Đình (phường Long Biên); đình Lâm Du, Phú Viên (phường Bồ Đề); đình Gia Thượng (phường Ngọc Thuỵ); đình Sài Đông (phường Phúc Đồng); đình Ngọc Lâm (phường Ngọc Lâm); đình Kim Quan, Trường Lâm (phường Việt Hưng). Mỗi đoàn rước có từ 100 người trở lên, đảm bảo đủ một đội hình hoàn chỉnh của một đoàn rước: Ban tế, các nghi trượng, kiệu, lọng, bát bửu, phường bát âm... Ngoài ra, mỗi đoàn rước có một đội biểu diễn dân vũ (múa cờ, múa quạt, xinh tiền, rồng hoặc sư tử) và 10 cụ mặc quần áo, khăn xếp đỏ thượng thọ truyền thống.

Phần Hội bao gồm các màn trình diễn múa Lột rắn của đình Trường Lâm, múa Giảo Long của đình Lệ Mật, kéo co ngồi của đền Trấn Vũ, múa Ải Lao của đình Hội Xá và múa Sư tử của đình Ngọc Thuỵ. Đây là những màn trình diễn nhằm nêu lại thần tích, ca ngợi công đức của Đức thánh Linh Lang đại vương đã có công chống giặc ngoại xâm và chống lụt cho cư dân canh tác nông nghiệp lúa nước.