văn hóa - xã hội

Giao ban cơ sở hành nghề y, dược ngoài công lập và triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội về tăng cường quản lý hoạt động hành nghề y, dược ngoài công lập.
Ngày đăng 20/02/2023 | 10:38  | Lượt xem: 387

Ngày 18/02/2023, Phòng Y tế quận Long Biên tổ chức hội nghị giao ban cơ sở hành nghề y, dược ngoài công lập và triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội về tăng cường quản lý hoạt động hành nghề y, dược ngoài công lập.

Chủ trì hội nghị có đồng chí Lương Thị Minh Nguyệt - Trưởng phòng Y tế quận Long Biên. Tham dự hội nghị có các đồng chí Trưởng trạm Y tế 14 phường; người phụ trách chuyên môn của các cơ sở hành nghề y dược ngoài công lập, cơ sở dịch vụ thẩm mỹ, cơ sở sản xuất, kinh doanh trang thiết bị y tế trên địa bàn quận.

Những năm qua, thực hiện chủ trương xã hội hóa trong lĩnh vực y tế, các cơ sở y, dược ngoài công lập đã phát triển nhanh về số lượng và chất lượng, các cơ sở đã đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, nhân lực theo hướng đồng bộ, hiện đại và chất lượng. Hệ thống y tế ngoài công lập đã góp phần đáp ứng nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh của người dân góp phần giảm tải cho các bệnh viện công lập.Tuy vậy, bên cạnh những ưu điểm đã đạt được còn có những tồn tại, hạn chế như: hành nghề quá phạm vi chuyên môn được cấp phép, sử dụng nhân sự không đủ điều kiện trong hoạt động hành nghề, quảng cáo dịch vụ y tế, quảng cáo thuốc, trang thiết bị y tế, thực phẩm chức năng sai quy định, không đảm bảo quy chế chuyên môn trong quá trình hoạt động…Cá biệt còn tồn tại tình trạng cung cấp dịch vụ y tế khi chưa được cấp giấy phép.

Công tác quản lý hành nghề y dược ngoài công lập là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực y tế; có vai trò đặc biệt quan trọng trong kiểm soát các hoạt động của các cơ sở y tế ngoài công lập nhằm đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, đặc biệt trong tình hình gia tăng nhanh chóng về số lượng và quy mô của các cơ sở trên địa bàn quận trong những năm gần đây. Trước yêu cầu của tình hình mới, Chỉ thị số 02/CT-UBND của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc tăng cường quản lý hoạt động hành nghề y, dược ngoài công lập bổ sung một số nội dung trong công tác chỉ đạo, quản lý hoạt động hành nghề y dược ngoài công lập là hết sức cần thiết; đã phân công rõ vai trò, trách nhiệm của các cấp, ngành; đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ, khả thi và tránh chồng chéo trong hoạt động quản lý; phát huy những mặt tích cực, kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế.

Tại hội nghị, đồng chí Lương Thị Minh Nguyệt-Trưởng phòng Y tế đánh giá kết quả công tác quản lý hoạt động hành nghề y, dược ngoài công lập trên địa bàn quận năm 2022 và 02 tháng đầu năm 2023; tập trung phân tích các tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý cơ sở hành nghề y, dược ngoài công lập và đề nghị UBND các phường tích cực phối hợp với phòng Y tế triển khai thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới nhằm quản lý chặt chẽ hoạt động hành nghề y, dược ngoài công lập trên địa bàn quận, đặc biệt tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ được UBND quận giao tại Kế hoạch số 20/KH-UBND về công tác quản lý hoạt động hành nghề y, dược ngoài công lập, trang thiết bị y tế, mỹ phẩm trên địa bàn quận Long Biên năm 2023 và Kế hoạch số 91/KH- UBND triển khai Chỉ thị số 02/CT-UBND của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, cụ thể:

1. Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật trong hoạt động hành nghề y, dược ngoài công lập, tập trung phổ biến các văn bản mới cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý, người hành nghề y, dược ngoài công lập.

2. Phân công rõ trách nhiệm quản lý nhà nước về hoạt động hành nghề y, dược ngoài công lập trên địa bàn. Tổ chức thống kê, rà soát, quản lý 100% cơ sở hành nghề y, dược ngoài công lập ở tất cả các loại hình hoạt động. Đảm bảo không có cơ sở hành nghề hoạt động không phép trên địa bàn.

3. Tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát các cơ sở hành nghề, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các sai phạm. Có kế hoạch kiểm tra định kỳ và đột xuất, coi đây là biện pháp đẩy mạnh việc thực hiện quy định của pháp luật về hành nghề y dược của các cơ sở hành nghề.

4. Xây dựng và hoàn thiện hệ thống thông tin quản lý hành nghề, cơ sở dữ liệu người hành nghề và cơ sở hành nghề theo hướng hiện đại, thống nhất. Thực hiện tốt chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất.