văn hóa - xã hội

Quận Long Biên rực rỡ cờ hoa mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão 2023
Ngày đăng 21/01/2023 | 23:17  | Lượt xem: 1656

Dịp Tết Nguyên đán năm nay cũng là thời điểm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta ra sức thi đua hướng tới kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng (3/2/1930 - 3/2/2023).

Công tác trang trí, tuyên truyền,cổ động trực quan được hệ thống chính trị toàn quận tổ chức trang trọng, thiết thực, bằng nhiều hình thức phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm. Qua đó góp phần khích lệ, cổ vũ các tầng lớp nhân dân toàn quận tích cực học tập, phấn đấu, cống hiến sức lực, trí tuệ, góp phần xây dựng, phát triển quận ngày càng văn minh, giàu đẹp gắn với thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2023 của Quận “Năm chỉnh trang đô thị, chăm lo đời sống người dân, kỷ niệm 20 năm thành lập Quận”.

Một số hình ảnh tại các tuyến đường, các cơ quan hành chính và trụ sở tổ dân phố trên địa bàn Quận: