văn hóa - xã hội

Mít tinh kỷ niệm ngày Dân số Việt Nam 26/12 và Tổng kết công tác Dân số - KHHGĐ năm 2022
Ngày đăng 27/12/2022 | 14:41  | Lượt xem: 377

Ngày 26/12/2022, tại UBND phường Thạch Bàn, Ban chỉ đạo công tác Dân số -KHHGĐ quận Long Biên phối hợp với UBND phường Thạch Bàn long trọng tổ chức Lễ Mít tinh kỷ niệm Ngày Dân số Việt Nam (26/12) - Tổng kết công tác Dân số năm 2022.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đinh Thị Thu Hương - Uỷ viên Ban thường vụ - Phó chủ tịch UBND Quận Long Biên; đại biểu Thành phố có đồng chí Phạm Thị Tâm - Phó trưởng phòng Truyền thông - Nghiệp vụ - Chi cục DS-KHHGĐ Thành phố Hà Nội; Đại biểu Quận có các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe ban đầu và DS-KHHGĐ Quận; Lãnh đạo Trung tâm Y tế quận; Trưởng các khoa, phòng, phòng khám đa khoa, Trạm trưởng Trạm Y tế thuộc Trung tâm Y tế quận; Đại biểu phường là các đồng chí Phó chủ tịch UBND phường, đại diện lãnh đạo Mặt trận tổ quốc, Hội Liên hiệp phụ nữ, Đoàn thanh niên phường, đại diện các đồng chí cộng tác viên Dân số - KHHGĐ tại 14 phường.

Đồng chí Đinh Thị Thu Hương - Uỷ viên Ban thường vụ Quận ủy -
Phó chủ tịch UBND Quận Long Biên phát biểu hưởng ứng lễ Mít tinh

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Nguyễn Khắc Thúy - Phó giám đốc Trung tâm Y tế Quận trình bày diễn văn kỷ niệm Ngày Dân số Việt Nam 26/12 và đánh giá kết quả công tác dân số kế hoạch hóa gia đình năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Năm 2022 là năm công tác dân số-kế hoạch hóa gia đình của quận đã khắc phục những khó khăn do dịch bệnh Covid -19 để đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận: các mục tiêu, chỉ tiêu giao về giảm sinh, giảm sinh con thứ ba trở lên và các chỉ tiêu về KHHGĐ và nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn quận đều đạt và vượt kế hoạch Thành phố và Quận giao. Dân số toàn quận đến thời điểm hiện tại là 347.829 người, tổng số sinh năm 20224653 trẻ, giảm 382 trẻ so với năm 2021, tỷ suất sinh thô đạt 13.5%o, giảm 1.4%o so với kết quả thực hiện năm 2021, giảm 1.37%o so với chỉ tiêu giao năm 2022; Số trẻ sinh là con thứ ba là 113 trẻ, giảm 17 trẻ so với năm 2021, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên đang ở mức: 2.43%, giảm 0.15% so với kết qủa thực hiện năm 2021, giảm 0.13% so với kế hoạch giao năm 2021; thực hiện tuyên truyền tư vấn cho 5826 phụ nữ mang thai tham gia sàng lọc trước sinh; đạt tỷ lệ 90.8%, vượt kế hoạch giao 1.8%. Tư vấn và sàng lọc sơ sinh cho 4337 trẻ, đạt tỷ lệ 93.2%; vượt kế hoạch giao 0.2%. Tỷ số giới tính khi sinh là 109 trẻ trai/100 trẻ gái giảm 1 điểm phần trăm so với kết quả năm 2021.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe phát biểu hưởng ứng của đồng chí Lê Đăng Lễ -  Phó chủ tịch UBND phường Thạch Bàn với quyết tâm triển khai đạt kết quả các hoạt động về Dân số - KHHGĐ trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Đinh Thị Thu Hương đánh giá cao những kết quả mà công tác dân số đạt được trong năm 2022, biểu dương sự cố gắng của đội ngũ cán bộ làm công tác dân số từ quận đến cơ sở. Đồng thời, để thực hiện có hiệu quả công tác Dân số trong tình hình mới, hoàn thành thắng lợi mọi chỉ tiêu kế hoạch Thành phố, Quận giao, đồng chí phó chủ tịch UBND Quận đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và toàn bộ đội ngũ cán bộ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ về Dân số - KHHGĐ từ quận đến phường cần tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm; Triển khai có hiệu quả các kế hoạch thực hiện Nghị quyết 21/NQ-TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Về công tác Dân số trong tình hình mới”, thực hiện tốt chương trình kế hoạch trọng tâm về công tác Dân số theo từng giai đoạn từ nay đến năm 2030, đặc biệt là triển khai và tổ chức thực hiện hiệu quả Chương trình 02-CTr/QU của Quận ủy góp phần cải thiện nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân quận Long Biên.

Sau Lễ Mít tinh kỷ niệm Ngày Dân số Việt Nam 26/12 là phần diễu hành, cổ động hưởng ứng của các đồng chí đoàn viên thanh niên của phường Thạch Bàn.

Diễu hành, cổ động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về Dân số
và Kỷ niệm ngày Dân số Việt Nam 26/12
năm 2022

Hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về Dân số và Kỷ niệm ngày Dân số Việt Nam 26/12 năm 2022 với chủ đề Nâng cao chất lượng dân số để phát triển đất nước nhanh và bền vững là dịp để chúng ta tiếp tục nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của công tác Dân số đối với sự nghiệp phát triển bền vững của quận, hưởng ứng và thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ đối với quan điểm chỉ đạo của Đảng về công tác dân số trong tình hình mới, quyết tâm triển khai đồng bộ các hoạt động về Dân số để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của quận, nâng cao chất lượng dân số một cách toàn diện.