văn hóa - xã hội

Giáo dục truyền thống về 50 năm chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không” cho học sinh tại các trường học quận Long Biên
Ngày đăng 13/12/2022 | 08:35  | Lượt xem: 1097

Thực hiện sự chỉ đạo của Thành phố và Quận về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” (18/12/1972 - 18/12/2022), các trường học trên địa bàn quận đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, trong đó chú trọng tuyên truyền trong cán bộ, giáo viên và học sinh thông qua các buổi giáo dục truyền thống, nói chuyện chuyên đề.

Thông qua giáo dục truyền thống đã khơi dậy cho các cháu học sinh tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, truyền thống đánh giặc giữ nước của ông cha ta, sự hy sinh gian khổ để có được cuộc sống hoà bình như ngày hôm nay. Đặc biệt, Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” là Chiến thắng lịch sử, có ý nghĩa thời đại thể hiện sâu sắc ý chí độc lập, tự chủ, tự cường của dân tộc Việt Nam và truyền thống đánh giặc giữ nước vẻ vang của quân và dân ta, nhất là của Quân chủng Phòng không - Không quân; quân dân Thủ đô Hà Nội, thành phố Hải Phòng và một số địa phương miền Bắc, góp phần quan trọng đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đi đến thắng lợi.

Một số hình ảnh giáo dục truyền thống tại các trường trên địa bàn quận: