văn hóa - xã hội

Trưng bày sách chuyên đề: “Việt Nam - Mùa thu Cách mạng 1945”
Ngày đăng 31/08/2022 | 05:02  | Lượt xem: 260

Kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2022) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2022), Thư viện Quận Long Biên tổ chức trưng bày sách chuyên đề: “Việt Nam - Mùa thu Cách mạng 1945”.

Nhân dịp kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2022) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2022, từ ngày 16/8/2022, tại Trung tâm VH-TT Phường Bồ Đề, Thư viện Quận Long Biên đã tổ chức trưng bày sách chuyên đề: “Việt Nam - Mùa thu Cách mạng 1945”.

Chuyên đề trưng bày hơn 300 cuốn được sắp xếp, bày trí dạng mô hình theo 2 nội dung chính:

Phần 1: "Cách mạng Tháng Tám - Bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam" khẳng định vị trí, tầm vóc và giá trị lịch sử to lớn của Cách mạng Tháng Tám. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và chủ tịch Hồ Chí Minh, Cách mạng Tháng Tám thắng lợi có ý nghĩa thời đại to lớn, là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử của dân tộc Việt Nam. 

“Khởi nghĩa từng phần lên tổng khởi nghĩa trong Cách mạng Tháng Tám 1945” và “Cách mạng Tháng Tám 1945 - Thắng lợi vĩ đại đầu tiên của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ XX” là những cuốn sách tiêu biểu đi sâu nghiên cứu và đúc kết nhiều giá trị thực tiễn mà Cách mạng Tháng Tám đã mang lại trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, là động lực mạnh mẽ cổ vũ toàn thể dân tộc Việt Nam kiên cường, bất khuất tiếp tục sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội, thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới đưa nước ta phát triển để có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày hôm nay.

Phần 2: “Quốc khánh 2/9 và những ngày độc lập” trưng bày những hình ảnh, cuốn sách phản ánh không khí từng bừng, phấn khởi, cờ hoa bay khắp muôn nơi của người dân trong những ngày Quốc khánh. Phần này còn trưng bày những cuốn sách viết về những ngày đầu tiên sau độc lập, về ký ức của những người dân với sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại quảng trường Ba Đình. Các cuốn sách, các hình ảnh được lựa chọn trưng bày đều đánh dấu những khoảnh khắc đặc biệt về những ngày độc lập đã đi vào lịch sử…

Trưng bày giới thiệu sách theo chuyên đề là hoạt động có ý nghĩa, góp phần phát triển Văn hóa đọc, tuyên truyền sâu rộng về truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của dân tộc, tăng cường niềm tự hào về truyền thống yêu nước, niềm tin vào Đảng và con đường đổi mới của dân tộc Việt Nam.

 Một số hình ảnh tại sự kiện: