văn hóa - xã hội

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở
Ngày đăng 26/05/2022 | 10:04  | Lượt xem: 350

Ngày 25/5/2022, phòng Tư pháp phối hợp với Trung tâm Chính trị Quận tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải cơ sở cho 300 hòa giải viên mới được kiện toàn của 14 phường và Hội viên Hội Luật gia Quận.

Các học viên đã được Tiến sĩ Nguyễn Thị Hoa – Trưởng Bộ môn lý luận Nhà nước và pháp luật, Học viện Hành chính Quốc gia hướng dẫn các kỹ năng thực hiện trong công tác hòa giải tại cơ sở: Kỹ năng tổ chức, điều hành, kiểm soát buổi hòa giải; Kỹ năng khai thác thông tin, tài liệu; Kỹ năng tra cứu, tham khảo, vận dụng pháp luật; Kỹ năng tuyên truyền trong công tác hòa giải; Kỹ năng viết biên bản hòa giải …Trong quá trình tập huấn giảng viên, học viên đã đưa ra các tình huống cụ thể khi tổ chức hòa giải để thảo luận, trao đổi, vận dụng trong công tác hòa giải. Cuối buổi tập huấn các học viên tham gia làm bài thu hoạch.

Thông qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở giúp các hòa giải viên nâng cao kỹ năng hòa giải để thực hiện hòa giải thành các mâu thuẫn trên địa bàn, góp phần nâng cao tỷ lệ hòa giải thành trên địa bàn Quận.

Một số hình ảnh lớp tập huấn: