văn hóa - xã hội

Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện nhiệm vụ công nhận, đánh giá xã, phường thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
Ngày đăng 19/04/2022 | 16:36  | Lượt xem: 347

Sáng ngày 19/4/2022, tại điểm cầu quận Long Biên và điểm cầu 14 phường đã tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ công nhận, đánh giá xã, phường thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 25/2021/QĐ -TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ (có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2022).

 

Đồng chí Đinh Thị Thu Hương – Phó Chủ tịch UBND quận Long Biên dự và chủ trì hội nghị. Thành phần gồm: thành viên Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật Quận; Báo cáo viên pháp luật Quận; Đại diện lãnh đạo UBND phường; tuyên truyền viên pháp luật và cán bộ công chức phụ trách nhiệm vụ công nhận, đánh giá xã, phường thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Tại Hội nghị đồng chí Ngô Quỳnh Hoa – Phó Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật - Bộ Tư pháp triển khai phổ biến, quán triệt sự cần thiết, mục đích, ý nghĩa, nội dung cơ bản, điểm mới và tổ chức thực hiện quy định về xã, phường thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Thông qua hội nghị triển khai giúp các thành viên tham dự hiểu và nắm rõ các quy định về công nhận, đánh giá xã, phường thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Trong quá trình triển khai, phổ biến các học viên đã thảo luận, trao đổi đưa ra những tình huống khó khăn thực tế đã gặp để báo cáo viên giải đáp và áp dụng khi thực hiện nhiệm vụ.

Một số hình ảnh trong hội nghị

Nhãn
Nhãn