văn hóa - xã hội

Phòng chống hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ Bảo hiểm y tế
Ngày đăng 15/02/2022 | 14:01  | Lượt xem: 602

Để phòng chống lạm dụng, trục lợi BHYT người dân cần nghiêm chỉnh chấp hành luật BHYT. Khi đi khám, chữa bệnh cần phối hợp với cơ sở y tế thực hiện đúng các quy định khám chữa bệnh BHYT.

 

Thời gian qua, việc triển khai thực hiện chính sách Bảo hiểm y tế (BHYT) đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, song tình trạng lạm dụng, trục lợi Quỹ BHYT vẫn đang có diễn biến phức tạp với chiều hướng gia tăng, các hành vi vi phạm do ý thức chủ quan ngày càng tinh vi, đa dạng. Các hành vi gian lận BHYT bị nghiêm cấm quy định tại khoản 1 Điều 215 Bộ luật Hình sự gồm:

- Lập hồ sơ bệnh án khống: Là trường hợp không có sự việc khám bệnh, chữa bệnh hoặc có sự việc khám bệnh, chữa bệnh của người tham gia bảo hiểm y tế nhưng họ không phải điều trị mà vẫn lập hồ sơ bệnh án cho họ.

- Kê đơn thuốc khống: Là trường hợp không có sự việc khám bệnh, chữa bệnh hoặc có sự việc khám bệnh, chữa bệnh của người tham gia bảo hiểm y tế nhưng không có việc sử dụng thuốc mà vẫn kê đơn thuốc cho người có thẻ bảo hiểm y tế.

- Kê tăng số lượng hoặc thêm loại thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật, chi phí giường bệnh: Là trường hợp có sự việc khám bệnh, chữa bệnh của người tham gia bảo hiểm y tế nhưng kê số lượng thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật nhiều hơn số lượng thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật mà thực tế người bệnh sử dụng hoặc kê thêm các loại thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật mà thực tế người bệnh không sử dụng; kê tăng số lượng ngày điều trị nội trú tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc kê không đúng tên thuốc, vật tư y tế, loại giường và các dịch vụ kỹ thuật khác mà thực tế người bệnh đã sử dụng để làm tăng tiền chi phí khám bệnh, chữa bệnh thanh toán với quỹ bảo hiểm y tế.

- Giả mạo hồ sơ, thẻ bảo hiểm y tế: Là hành vi lập, sử dụng hồ sơ, thẻ bảo hiểm y tế không do cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc giả mạo hồ sơ, thẻ bảo hiểm y tế của người khác để hưởng chế độ bảo hiểm y tế trái quy định.

- Thẻ BHYT được cấp khống: Là thẻ BHYT do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho người không đóng hoặc không thuộc diện được các tổ chức, nguồn quỹ khác đóng bảo hiểm y tế theo quy định.

- Thẻ BHYT giả: Là thẻ BHYT không do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.

- Thẻ đã bị thu hồi, thẻ bị sửa chữa: Là thẻ BHYT được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho người tham gia BHYT nhưng đã bị thu hồi theo quy định của pháp luật và BHYT hoặc thẻ đã bị sửa chữa, làm sai lệch thông tin của người có thẻ.

Để phòng chống lạm dụng, trục lợi BHYT người dân cần nghiêm chỉnh chấp hành luật BHYT. Khi đi khám, chữa bệnh cần phối hợp với cơ sở y tế thực hiện đúng các quy định khám chữa bệnh BHYT.