văn hóa - xã hội

Hội thảo “Chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo tại quận Long Biên”.
Ngày đăng 05/01/2022 | 14:37  | Lượt xem: 916

Ngày 05/01/2022,phòng Giáo dục và Đào tạo quận Long Biên tổ chức hội thảo, trao đổi việc xây dựng mô hình “Chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo tại quận Long Biên”. Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận Vũ Thị Thu Hà chủ trì hội thảo.

Cùng dự có đồng chí Nguyễn Sơn Hải - Cục trưởng cục Công nghệ Thông tin (CNTT) - Bộ Giaos dục và Đào tạo; đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn - Giám đốc Trung tâm Giải pháp CNTT giáo dục – Cục CNTT; đại diện tập đoàn công nghệ Viettel và Hiệu trưởng các nhà trường.
Phát biểu mở đầu hội thảo, Trưởng Phòng Vũ Thị Thu Hà cho biết Chuyển đổi số trong giáo dục được UBND Quận Long Biên ưu tiên trong việc triển khai thực hiện. Với quy mô 85 trường Công lập, hơn 85 nghìn học sinh, hơn 3,5 nghìn giáo viên, ngành Giáo dục xác định thực hiện tốt chuyển đổi số sẽ góp phần triển khai thành công Chương trình Chuyển đổi số quốc gia, đóng góp cho nền kinh tế số, xã hội số và hình thành quốc gia số.
“Ngành Giáo dục rất quan tâm tới việc đào tạo những học sinh có kiến thức, kỹ năng chuyển đổi số để trở thành công dân toàn cầu. Chính vì vậy, chuyển đổi số được ngành xác định là khâu đột phá, nhiệm vụ quan trọng cần chú trọng triển khai thực hiện những năm tới đây. Làm tốt chuyển đổi số không chỉ giúp nâng cao chất lượng giáo dục. Nhìn nhận, dịch Covid-19 vừa qua mang đến áp lực cho hoạt động giáo dục, nhưng đồng thời cũng tạo ra động lực để chuyển đổi số trở nên mạnh mẽ hơn; tạo cơ hội và động lực để giáo viên, học sinh thích ứng, áp dụng phương thức dạy học trực tuyến. Kết quả dạy học online trong thời điểm dịch Covid-19 được đánh giá tốt. Tuy nhiên, Ngành vẫn cần tổ chức lại hoạt động chuyển đổi số một cách bài bản hơn để nâng cao hiệu quả.
Chia sẻ về những việc cần phải làm để thực hiện chuyển đổi số, người đứng đầu ngành Giáo dục cho rằng, trước hết cần có nền tảng công nghệ thống nhất để từng tập thể, cá nhân, mỗi giáo viên, học sinh có thể tham gia và hoạt động hiệu quả. Trên nền tảng đó sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu ngành, xây dựng kho tài nguyên học tập số, qua đó, công tác quản lý, hoạt động học tập, nghiên cứu, giảng dạy, chia sẻ tri thức trở nên hiệu quả, thiết thực.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Sơn Hải - Cục trưởng Cục CNTT, Bộ GD-ĐT nhấn mạnh: Chuyển đổi số trong giáo dục là chuyển đổi cách dạy và học, quản trị và quản lý dựa trên công nghệ số hướng tới một hệ thống giáo dục chất lượng tốt, chi phí thấp và tiếp cận dễ dàng với mọi người dân. Hoạt động này góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao năng lực khoa học và công nghệ nhằm thúc đẩy phát triển nền kinh tế số, xã hội số và quốc gia số. Mục tiêu chuyển đổi số đến năm 2025 là: Đổi mới mạnh mẽ phương thức dạy và học, hình thức kiểm tra, đánh giá đưa tương tác, trải nghiệm trên môi trường số. Đổi mới căn bản phương thức quản lý nhà nước về giáo dục, quản trị cơ sở GD theo hướng tinh gọn, hiệu quả, minh bạch với dữ liệu, công nghệ số. Đổi mới căn bản phương thức, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công của các cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục.

Mô hình trường học thông minh

Mô hình dạy học thông minh

Mô hình quản trị hành chính

Các dịch vụ hướng đến người học