văn hóa - xã hội

Tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ văn nghệ quần chúng năm 2021
Ngày đăng 18/11/2021 | 18:14  | Lượt xem: 1011

Ngày 17/11/2021, Trung tâm Văn hóa Thông tin & Thể thao cùng Trung tâm Chính trị đã phối hợp tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ văn nghệ quần chúng năm 2021

Dự và trực tiếp làm báo cáo viên có đồng chí Trần Vĩnh Khương - giảng viên Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương; Đồng chí Nguyễn Văn Khanh – Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thông tin & Thể thao; Đồng chí Trần Minh Hạnh – Phó Giám đốc Thường trực Trung tâm Chính trị quận Long Biên.

Tham gia lớp bồi dưỡng có hơn 300 học viên là Thành viên Ban chủ nhiệm các Câu lạc bộ Văn nghệ cấp Quận, CLB Văn nghệ Trung tâm VH-TT Phường, CLB Văn nghệ NVH TDP trên địa bàn quận.

Lớp được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại điểm cầu giảng đường Trung tâm Chính trị quận và điểm cầu 14 phường, đảm bảo thực hiện nghiêm túc công tác phòng dịch.

Tại lớp học, Nhạc sỹ Trần Vĩnh Khương - Giảng viên Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương đã truyền đạt các nội dung về phương pháp xây dựng, tổ chức chương trình văn nghệ quần chúng tại cơ sở; kỹ năng và kinh nghiệm sử lý tình huống trên sân khấu.

Kết thúc, đồng chí Nguyễn Ngọc Thạch – Phó Giám đốc Trung tâm VHTT&TT  đã khái quát các nội dung, kế hoạch triển khai các hoạt động văn hóa văn nghệ trong thời gian tới, và trân trọng cảm ơn đồng chí Giảng viên Trần Vĩnh Khương  đã truyền đạt các nội dung thiết thực trong việc tổ chức hoạt động của các CLB Văn nghệ trên điạ bàn quận nói riêng cũng như nâng cao chất lượng đời sống tinh thần nói chung của nhân dân Quận Long Biên trong thời gian tới.

Một số hình ảnh tại các điểm cầu lớp tập huấn: