văn hóa - xã hội

Quận Long Biên họp Ban điều hành các khu cách ly y tế tập trung
Ngày đăng 02/07/2021 | 15:42  | Lượt xem: 1547

Sáng ngày 01/7/2021, Quận Long Biên đã tổ chức họp 03 khu cách ly y tế tập trung trên địa bàn quận để đánh giá kết quả hoạt động. Đồng chí Đinh Thị Thu Hương - Quận ủy viên - Phó Chủ tịch UBND quận - Trưởng Ban điều hành các khu cách ly y tế tập trung trên địa bàn quận (gọi tắt là Ban điều hành) chủ trì cuộc họp.

Theo báo cáo của Ban Điều hành, tính từ đầu năm 2021 đến nay, Quận đã ban hành 332 Quyết định cách ly và 300 Quyết định kết thúc cách ly y tế tập trung đối với 1.873 lượt người vào cách ly tập trung tại 03 cơ sở cách ly tập trung (Đoàn Tiếp viên: 1.305;  Khách sạn New Era: 374 và Trường Cao đẳng Đường Sắt: 194). Tổng số lượt người đã kết thúc cách ly và số người tiếp tục làm nhiệm vụ bay Quốc tế (đối với Tổ bay) là 1.751 lượt người. Số người hiện đang còn trong thời gian cách ly 120 người, sức khỏe ổn định.

 Công tác chỉ đạo điều hành của Ban điều hành cách ly được đảm bảo thống nhất, sâu sát và kịp thời. Việc phối hợp, hiệp đồng trong thực hiện nhiệm vụ giữa các lực lượng chức năng đảm bảo chặt chẽ, đúng nguyên tắc và hiệu quả.

Quá trình tổ chức thực hiện cách ly đảm bảo tuân thủ các quy trình chuyên môn theo quy định, đảm bảo an toàn tuyệt đối về an ninh trật tự, an ninh y tế khu vực cách ly, không  xảy ra tình trạng lây nhiễm chéo giữa người cách ly với người cách ly và với lực lượng cán bộ, nhân viên tham gia làm nhiệm vụ trong khu cách ly và lây nhiễm ra cộng đồng.

 

Hội nghị đã có 08 đơn vị thành viên Ban Điều hành tham gia ý kiến liên quan đến công tác thực hiện cách ly y tế tập trung trên địa bàn, tập trung vào một số vướng mắc về công tác phối hợp, thời gian làm việc, chính sách hỗ trợ cho lực lượng tham gia làm nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung. Qua trao đổi thảo luận, các đơn vị thành viên Ban Điều hành cũng đi đến sự đồng thuận, thống nhất với các ý kiến được đưa ra, đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi tốt nhất cho người làm việc trong khu cách ly tập trung yên tâm thực hiện nhiệm vụ.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, đồng chí Đinh Thị Thu Hương - Quận ủy viên - Phó Chủ tịch UBND quận - Trưởng Ban điều hành đã đánh giá cao và biểu dương kết quả mà các đơn vị đã đạt được trong công tác tiếp nhận, cách ly y tế tập trung, đóng góp chung vào thành tích phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của quận Long Biên trong thời gian qua.

 Để giữ vững các thành quả đạt được trong công tác phòng chống dịch, đồng chí Phó Chủ tịch UBND quận - Trưởng Ban điều hành cũng chỉ đạo trong thời gian tới các đơn vị tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, tập trung thực hiện các nội dung:

1. Thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch để đảm bảo an toàn tuyệt đối, không để xảy ra lây nhiễm chéo trong quá trình thực hiện cách ly tập trung và lây nhiễm ra cộng đồng.

2. Tiếp tục phát huy vai trò của Ban Điều hành 03 cơ sở cách ly y tế tập trung trong công tác chỉ đạo, điều hành, phối hợp thực hiện vụ của các đơn vị thành viên Ban điều hành cách ly.

3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận, tin tưởng đối với người dân trên địa bàn, đặc biệt là người dân xung quanh khu vực cách ly hiểu, tin tưởng vào những  biện pháp phòng bệnh, tổ chức các điểm cách ly tập trung của chính quyền và phối hợp tốt trong công tác phòng chống dịch.

4. Thường xuyên cập nhật, bổ sung các nội dung, quy định của Trung ương, Thành phố và quận về công tác cách ly tập trung. Tổ chức tập huấn, thực hành luyện tập cho những cán bộ, nhân viên thực hiện nhiệm vụ tại Khu cách ly các quy định, quy trình cách ly đảm bảo đồng bộ, thống nhất.

5 . Tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại các Điểm cách ly y tế tập trung./.