văn hóa - xã hội

Quận Long Biên triển khai các hoạt động kỷ niệm Ngày Dân số Thế giới 11/7/2021
Ngày đăng 02/07/2021 | 08:54  | Lượt xem: 1995

Kỷ niệm ngày Dân số Thế giới năm nay, đối mặt với cuộc chiến chống COVID, UNFPA đưa ra câu trả lời: Dù là bùng nổ hay suy giảm dân số, giải pháp với tỷ suất sinh luôn nằm ở việc ưu tiên cho sức khỏe sinh sản và quyền sinh sản của tất cả mọi người.

Như chúng ta đã biết, Ngày Dân số Thế giới là một sự kiện thường niên diễn ra vào ngày 11 tháng 7 hàng năm, nhằm nâng cao nhận thức của toàn thế giới về các vấn đề dân số toàn cầu. Kỷ niệm Ngày Dân số Thế giới 11/7 hàng năm là dịp để nhân loại tự hào về những thành tựu trong lĩnh vực dân số, chăm sóc sức khoẻ, bình đẳng giới, bảo vệ môi trường, cải thiện đời sống, nâng cao chất lượng dân số và tuổi thọ của người dân, góp phần phát triển đất nước.

Trong thời gian qua, cùng với Thủ đô và cả nước, quận Long Biên đã thực hiện nghiêm túc quan điểm chỉ đạo của Đảng theo tinh thần Nghị quyết số 21-NQ/TW, với sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối kết hợp chặt chẽ của các phòng, ban, ngành, đoàn thể, sự nỗ lực, cố gắng của đội ngũ cán bộ làm công tác DS-KHHGĐ từ quận đến cơ sở , công tác DS-KHHGĐ của Quận đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Trong 6 tháng đầu năm 2021, các chỉ tiêu, nhiệm vụ về Dân số đều đạt và vượt kế hoạch để ra, cụ thể: Dân số tính đến ngày 30/6/2021: 337.972 người; Tổng số sinh là 1896 trẻ, giảm 86 trẻ so với cùng kỳ 2020; Tỷ suất sinh thô 6 tháng đầu năm 2021: 5,64%o, giảm 10,11%o so với kết quả thực hiện năm 2020, giảm 10,08%o so với kế hoạch giao năm 2021; Tổng trẻ sinh là con thứ 3: 49 trẻ, giảm 4 trẻ so với cùng kỳ 2020; tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên là 2,58%, giảm 0,05% so với kết quả thực hiện năm 2020, giảm 0,03% so với kế hoạch giao năm 2021;  Tỷ số giới tính khi sinh: 112 trẻ trai/100 trẻ gái; Tỷ lệ sàng lọc sơ sinh là 92,5%, đạt 102,7% so với kế hoạch giao năm 2021; Tỷ lệ sàng lọc trước sinh là 88,4%, đạt tỷ lệ 100,5% kế hoạch giao năm 2021.

Tuy nhiên, trong lĩnh vực DS/KHHGĐ Thủ đô nói chung và của quận Long Biên nói riêng cũng đang đứng trước nhiều khó khăn thách thức mới: Quy mô dân số lớn, tỷ lệ sinh con thứ ba có giảm nhưng chưa ổn định, chất lượng dân số còn chưa tương xứng với tiềm năng của quận, tỷ số giới tính khi sinh vẫn còn ở mức cao, biến động dân số cơ học hàng năm lớn, tỷ lệ người cao tuổi trong dân số ngày càng tăng… Những thách thức này đòi hỏi quyết tâm cao hơn nữa của toàn bộ hệ thống làm công tác dân số kế hoạch hóa gia đình từ quận đến cơ sở bằng việc triển khai đồng bộ các hoạt động và giải pháp thiết thực, phù hợp với tình hình địa phương, trong đó chú trọng tập trung các nguồn lực để triển khai các hoạt động truyền thông và cung cấp dịch vụ nhằm nâng cao chất lượng dân số.

Kỷ niệm ngày Dân số Thế giới năm nay, đối mặt với cuộc chiến chống COVID, UNFPA đưa ra câu trả lời: Dù là bùng nổ hay suy giảm dân số, giải pháp với tỷ suất sinh luôn nằm ở việc ưu tiên cho sức khỏe sinh sản và quyền sinh sản của tất cả mọi người. UNFPA kêu gọi ưu tiên sức khỏe sinh sản và quyền sính ản cho mọi người thông qua việc tiếp cận thông tin và dịch vụ trước sự thay đổi về mức sinh và nhân khẩu học. Trong đại dịch, những gián đoạn trong cung cấp dịch vụ sức khỏe tình dục và sinh sản lại càng trở nên trầm trọng hơn khi các dịch vụ này bị coi là không thiết yếu. Có những lo ngại rằng cuộc khủng khoảng đại dịch có thể bị lợi dụng như một cái cớ để hạn chế hoặc từ chối tạo điều kiện cho việc ra quyết định, quyền tự chủ, tự do đi lại, hoặc tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe phụ nữ và trẻ em gái. Phụ nữ phải được trao quyền về giáo dục, kinh tế và chính trị để tự đưa ra những lựa chọn liên quan đến cơ thể mình và mong muốn sinh con của bản thân.

Xuất phát từ thực trạng công tác DS-KHHGĐ của quận Long Biên, kỷ niệm Ngày Dân số Thế giới 11/7 năm 2021 là dịp để chúng ta tiếp tục thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ đối với quan điểm chỉ đạo của Đảng về công tác dân số trong tình hình mới với mục tiêu chuyển trọng tâm chính sách dân số từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển. Do vậy, tại Kế hoạch số  84/KH-BCĐ ngày 29/6/2021 của BCĐ công tác CSSKBĐ&DS-KHHGĐ quận Long Biên về Tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Dân số Thế giới 11/7 năm 2021 đã yêu cầu tổ chức triển khai các hoạt động kỷ niệm Ngày Dân số Thế giới 11/7 phải thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 và lồng ghép với các nội dung, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, ban ngành, đoàn thể tham gia vào các hoạt động về Dân số - Kế hoạch hoá gia đình, cụ thể như sau:

1. Các ban ngành đoàn thể thành viên Ban chỉ đạo công tác CSSKBĐ & DS-KHHGĐ quận tổ chức tuyên truyền lồng ghép về các văn bản pháp luật của Đảng và Nhà nước về công tác DS-KHHGĐ hiện nay, tuyên truyền về các vấn đề đặt ra đối với công tác dân số như chất lượng dân số, cơ cấu dân số và quy mô dân số, đặc biệt về tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, già hóa dân số.

2. Ban chỉ đạo công tác CSSKBĐ & DS/KHHGĐ các phường phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tại cơ sở tổ chức lồng ghép các hoạt động truyền thông hưởng ứng ngày Dân số thế giới 11/7 gắn với sơ kết công tác DS-KHHGĐ 6 tháng đầu năm và các hoạt động truyền thông thường xuyên tại cơ sở đảm bảo thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm; đảm bảo an toàn về phòng chống dịch Covid - 19.

3. Ban Văn hóa thông tin, đài truyền thanh phường phát thanh tuyên truyền theo các chuyên đề cho các nhóm đối tượng: phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, phụ nữ mang thai, thanh niên, vị thành niên, nam giới, người cao tuổi, người có uy tín trong cộng đồng về các mục tiêu chính sách DS-KHHGĐ, định hướng chính sách dân số trong tình hình mới, tuyên truyền kiến thức chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, kiến thức chăm sóc SKSS thanh niên, vị thành niên, tiền hôn nhân, vấn đề mất cân bằng giới tính khi sinh

4. Tổ chức các hoạt động truyền thông trực quan, truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng: Cấp phát tờ rơi tuyên truyền tại hộ gia đình về chính sách DS-KHHGĐ, kiến thức chăm sóc SKSS/KHHGĐ, nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi... ; Căng, treo băng zôn, khẩu hiệu tuyên truyền tại các trục đường chính của quận và phường; Viết tin bài tuyên truyền về chủ đề, ý nghĩa của Ngày Dân số Thế giới 11/7, kết quả công tác dân số 6 tháng đầu năm, gương người tốt, việc tốt trong công tác dân số đăng tải trên cổng thông tin điện tử phường; Đẩy mạnh các hình thức truyền thông trên mạng xã hội facebook, zalo, youtube… hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới 11/7.

5. Tiếp tục cập nhật thông tin mới và khai thác có hiệu quả phần mềm quản lý dữ liệu dân cư chuyên ngành trên địa bàn quận; Tổ chức kiểm tra, giám sát công tác DS-KHHGĐ các phường trên địa bàn quận.

 Với việc triển khai đồng bộ các hoạt động kỷ niệm Ngày Dân số thế giới nêu trên, giúp cho mọi người dân trong cộng đồng nhận thức đầy đủ ý nghĩa và tầm quan trọng của sự gia tăng dân số trên toàn cầu, thúc đẩy thay đổi hành vi tích cực của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn Quận góp phần thực hiện tốt chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ), nâng cao chất lượng dân số, chất lượng cuộc sống của mỗi gia đình và toàn xã hội./.