Chỉ đạo điều hành

Thông báo một số nội dung chủ yếu của Thường trực Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy định hướng chỉ đạo trong tháng 9/2023
Ngày đăng 31/08/2023 | 17:40  | Lượt xem: 12507

Ngày 31/8/2023 Quận ủy Long Biên ban hành thông báo số 985-TB/QU một số nội dung chủ yếu của Thường trực Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy định hướng chỉ đạo trong tháng 9/2023. Nội dung chi tiết xem tại đây