Chỉ đạo điều hành

Thông báo một số nội dung chủ yếu Thường trực Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy định hướng chỉ đạo trong tháng 8/2023
Ngày đăng 28/07/2023 | 15:33  | Lượt xem: 2126

Ngày 28/7/2023 Quận ủy Long Biên đã ban hành Thông báo số 965 -TB/QU một số nội dung chủ yếu Thường trực Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy định hướng chỉ đạo trong tháng 8/2023. Nội dung chi tiết xem tại đây