Chỉ đạo điều hành

Kế hoạch tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động
Ngày đăng 10/05/2022 | 09:23  | Lượt xem: 1321

Ngày 06/5/2022, UBND Quận ban hành Kế hoạch số 225/KH-UBND tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Nội dung chi tiết văn bản xem tại đây.