Chỉ đạo điều hành

Văn bản về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch Sốt xuất huyết
Ngày đăng 18/07/2022 | 09:10  | Lượt xem: 6999

Ngày 15/7/2022, UBND Quận ban hành văn bản số 1281/UBND-YT về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch Sốt xuất huyết. Nội dung chi tiết văn bản xem tại đây.