Chỉ đạo điều hành

Triển khai thực hiện việc cấp giấy đi đường cho cán bộ, nhân viên, người lao động, người tham gia sản xuất, kinh doanh được phép hoạt động
Ngày đăng 02/08/2021 | 09:47  | Lượt xem: 615

Ngày 30/7/2021, UBND quận Long Biên ban hành công văn số 1428/UBND-KT về việc triển khai thực hiện việc cấp giấy đi đường cho cán bộ, nhân viên, người lao động, người tham gia sản xuất, kinh doanh được phép hoạt động

Nội dung chi tiết xem tại đây