Chỉ đạo điều hành

Thông báo 435-TB/QU Một số nội dung chủ yếu TT, BTV QU định hướng chỉ đạo trong tháng 8/2021
Ngày đăng 02/08/2021 | 10:03  | Lượt xem: 396

Ngày 29/7/2021, Quận ủy Long Biên ban hành Thông báo 435-TB/QU một số nội dung chủ yếu Thường trực, Ban Thường vụ Quận ủy định hướng chỉ đạo trong tháng 8/2021.

Nội dung xem tại đây