Chỉ đạo điều hành

Kết luận của Thường trực Quận ủy ngày 02.8.2021 về công tác phòng, chống Covid-19 trên địa bàn Quận
Ngày đăng 02/08/2021 | 16:38  | Lượt xem: 427

Kết luận của Thường trực Quận ủy ngày 02.8.2021 về công tác phòng, chống Covid-19 trên địa bàn Quận

Tải Kết luận của Thường trực Quận ủy ngày 02.8.2021 về công tác phòng, chống Covid-19 trên địa bàn Quận tại đây