Chỉ đạo điều hành

Kế hoạch triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về chăm lo đời sống Nhân dân”
Ngày đăng 14/02/2023 | 16:10  | Lượt xem: 543

Ngày 27/01/2023, Quận ủy Long Biên ban hành kế hoạch số 165-KH/QU triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về chăm lo đời sống Nhân dân”. Nội dung chi tiết văn bản xem tại đây