Chỉ đạo điều hành

Kế hoạch lấy ý kiến góp ý việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của người đứng đầu địa phương và các trường học công lập trên địa bàn quận Long Biên năm 2023
Ngày đăng 14/02/2023 | 16:05  | Lượt xem: 484

Ngày 27/01/2023 Quận ủy Long Biên ban hành kế hoạch số 167-KH/QU  lấy ý kiến góp ý việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của người đứng đầu địa phương và các trường học công lập trên địa bàn quận Long Biên năm 2023, nội dung vă bản xem chi tiết tại đây