Chỉ đạo điều hành

Công điện của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19
Ngày đăng 31/07/2021 | 21:14  | Lượt xem: 378

Ngày 31/7/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện số 1063/CĐ-TTg về phòng, chống dịch Covid-19, nội dung văn bản xem tại đây.