Chỉ đạo điều hành

Chỉ thị về việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi trên địa bàn Quận
Ngày đăng 14/02/2023 | 15:48  | Lượt xem: 493

Ngày 10/02/2023 Quận uỷ Long Biên ban hành Chỉ thị số 16-CT/QU về việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi trên địa bàn Quận, nội dung chi tiết văn bản xem tại đây