Chỉ đạo điều hành

Chỉ thị về tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thi đua "Người tốt, việc tốt" trên địa bàn Quận
Ngày đăng 14/02/2023 | 15:40  | Lượt xem: 376

Ngày 10./02/2023, Quận uỷ Long Biên ban hành Chỉ thị số 17-CT/QU về tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thi đua "Người tốt, việc tốt" trên địa bàn Quận, nội dung chi tiết văn bản xem tại đây