Chỉ đạo điều hành

Thông báo một số nội dung chủ yếu Thường trực Quận ủy, Ban Thường vụ Quận uỷ định hướng chỉ đạo trong tháng 6/2022
Ngày đăng 02/06/2022 | 16:01  | Lượt xem: 4054

Ngày 26/5/2022, Quận uỷ Long Biên ban hành Thông báo số 639-TB/QU về một số nội dung chủ yếu Thường trực Quận ủy, Ban Thường vụ Quận uỷ định hướng chỉ đạo trong tháng 6/2022.

Nội dung chi tiết xem tại đây