Chỉ đạo điều hành

Thông báo một số nội dung chủ yếu Thường trực Quận ủy, Ban Thường vụ Quận uỷ định hướng chỉ đạo trong tháng 5/2022
Ngày đăng 29/04/2022 | 14:03  | Lượt xem: 1116

Ngày 29/4/2022, Quận uỷ Long Biên ban hành Thông báo số 622-TB/QU về một số nội dung chủ yếu Thường trực Quận ủy, Ban Thường vụ Quận uỷ định hướng chỉ đạo trong tháng 5/2022.

Nội dung chi tiết xem tại đây