Chỉ đạo điều hành

Văn bản về việc cách ly y tế đối với ca bệnh COVID -19 và các trường hợp tiếp xúc gần
Ngày đăng 24/02/2022 | 08:38  | Lượt xem: 3902

Ngày 23/02/2022, UBND quận ban hành văn bản số 242/UBND-YT về việc cách ly y tế đối với ca bệnh COVID -19 và các trường hợp tiếp xúc gần. Nội dung văn bản xem chi tiết tại đây