Chỉ đạo điều hành

Công văn thực hiện Chỉ thị 25/CĐ-UBND ngày 17/12/2021 của Chủ tịch UBND thành phố về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp Lễ cuối năm 2021, đầu năm 2022
Ngày đăng 20/12/2021 | 16:29  | Lượt xem: 1350

Ngày 20/12/2021, UBND quận Long Biên ban hành Công văn số 2514/UBND-YT về việc thực hiện Chỉ thị 25/CĐ-UBND ngày 17/12/2021 của Chủ tịch UBND thành phố về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp Lễ cuối năm 2021, đầu năm 2022. Nội dung chi tiết xem tại đây