Chỉ đạo điều hành

Chỉ thị tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong dịp Lễ cuối năm 2021, đầu năm 2022
Ngày đăng 18/12/2021 | 21:13  | Lượt xem: 887

Ngày 17/12/2021, UBND thành phố Hà Nội ban hành Chỉ thị 25-CT/TU về tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong dịp Lễ cuối năm 2021, đầu năm 2022.

Nội dung chi tiết văn bản xem tại đây