Chỉ đạo điều hành

Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác phòng chống dịch bệnh covid-19 trên địa bàn Thành phố
Ngày đăng 18/12/2021 | 16:46  | Lượt xem: 847

Ngày 17/12/2021, Thành ủy Hà Nội ban hành Thông báo số 598-TB/TU thông báo Kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác phòng chống dịch bệnh covid-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Nội dung chi tiết văn bản xem tại đây