Chỉ đạo điều hành

Công văn triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo phương châm "4 tại chỗ"
Ngày đăng 17/12/2021 | 18:05  | Lượt xem: 775

Ngày 15/12/2021, UBND quận ban hành Văn bản số 2465/UBND-YT về triển khai các biện pháp chống dịch Covid-19 theo phương châm "4 tại chỗ". Xem văn bản chi tiết tại đây.