Chỉ đạo điều hành

Thông báo kết luận của Thường trực thành ủy về công tác phòng, chống Covid-19 trên địa bàn Thành phố
Ngày đăng 14/12/2021 | 10:34  | Lượt xem: 694

Ngày 13/12/2021, Thành ủy Hà Nội ban hành Thông báo 592-TB/TU thông báo kết luận của Thường trực Thành ủy về công tác phòng, chống Covid-19 trên địa bàn Thành phố.

Nội dung chi tiết văn bản xem tại đây