Chỉ đạo điều hành

Đăng ký nội dung báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành năm 2016

Ngày đăng 10/11/2015 | 03:09  | Lượt xem: 782
Ngày 10/11/2015, Quận ủy Long Biên ban hành công văn số 80-CV/QU về việc đăng ký nội dung báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành năm 2016

Một số nội dung chủ yếu Thường trực, Ban Thường vụ Quận ủy định hướng chỉ đạo trong tháng 11/2015

Ngày đăng 27/10/2015 | 10:35  | Lượt xem: 788
Ngày 23/10/2015, Quận ủy Long Biên ban hành Thông báo số 38-TB/QU về một số nội dung chủ yếu Thường trực, Ban Thường vụ Quận ủy định hướng chỉ đạo trong tháng 11/2015

Trực đảm bảo an ninh trật tự trong dịp Đại hội đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVI

Ngày đăng 23/10/2015 | 03:39  | Lượt xem: 729
Ngày 22/10/2015, Quận ủy Long Biên đã ban hành công văn số 72-CV/QU về việc trực đảm bảo an ninh trật tự trong dịp Đại hội đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVI

Thông tri tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế, giai đoạn 2015-2020

Ngày đăng 23/10/2015 | 03:29  | Lượt xem: 684
Ngày 23/10/2015, Quận ủy Long Biên đã ban hành Thông tri số 02-TT/QU về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát...

Thông báo Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Đảng bộ quận Long Biên khóa III, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Ngày đăng 19/10/2015 | 08:14  | Lượt xem: 917
Ngày 09/10/2015, Quận ủy Long Biên đã ban hành Thông báo số 34-TB/QU về Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Đảng bộ quận Long Biên khóa III, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Giao nhiệm vụ: Lập quy hoạch biển quảng cáo kết hợp tuyên truyền nhiệm vụ chính trị làm cơ sở trình UBND Thành phố phê duyệt

Ngày đăng 03/10/2015 | 10:37  | Lượt xem: 2087
Lập quy hoạch biển quảng cáo kết hợp tuyên truyền

Cơ quan UBND quận triển khai Quyết định số 47-QĐ/QU ngày 28/08/2015 của Quận ủy Long Biên

Ngày đăng 18/09/2015 | 09:57  | Lượt xem: 895
Sáng ngày 14/9/2015, tại hội trường Quận uỷ, UBND quận tổ chức hướng dẫn, triển khai Quyết định số 47-QĐ/QU ngày 28/08/2015 của Quận ủy về việc ban hành quy định đổi mới, nâng cao chất lượng báo cáo

Quận Long Biên quán triệt các Luật mới và Quy định đổi mới, nâng cao chất lượng báo cáo

Ngày đăng 18/09/2015 | 09:52  | Lượt xem: 1702
Sáng 01/9/2015, Ban Thường vụ Quận ủy tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt quán triệt Luật tổ chức chính quyền địa phương; Luật bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp; Quy định đổi mới, nâng cao chất lượng...

Triển khai kế hoạch thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị.

Ngày đăng 13/07/2015 | 06:41  | Lượt xem: 1944
Ngày 18/7/2014 tại hội trường khu Liên cơ, UB MTTQ Quận triển khai kế hoạch thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) về Quy chế giám sát, phản...

Đề xuất thoả thuận giải pháp kỹ thuật khắc phục sự cố sạt lở bờ hữu sông Hồng.

Ngày đăng 13/07/2015 | 06:41  | Lượt xem: 936
HNP - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND về giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, vật kiến trúc làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất trên...